Nyheter

Pettersson (M): Ser fram emot att utveckla och förbättra kärnverksamheten

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Tobias Pettersson (M).

Tobias Pettersson (M). Bild: Pressbild

Kan du beskriva dig själv?

– Jag heter Tobias Pettersson, är 30 år gammal, bor i Värnamo och är kommunstyrelsens ordförande.

Har du önskat eller tilldelats platsen i kommunfullmäktige?

– Jag fick förtroendet av mitt partis medlemmar att vara förstanamn för partiet. I valet fick jag även väljarnas förtroende genom att bli en av de mest kryssade politikerna i kommunen. Nu är jag sedan den 1 januari kommunstyrelsens ordförande och har det politiska ansvaret för att Värnamo kommun ska bli en ännu bättre kommun med fokus på en kvalitativ och tillgänglig välfärd.

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?

– Jag brinner för en mångfald av frågor och förstår att det mesta som politiken kan påverka i kommunen är sammankopplat och påverkar varandra. Uppdraget som KSO innebär att kunna se till helheten och min ambition är att vi trots tuffa ekonomiska tider ska kunna bibehålla en kvalitativ och tillgänglig välfärd i kommunen.

Vad ser du fram emot under mandatperioden?

– Jag ser fram emot att tillsammans med Alliansens representanter och genom bred samsyn med övriga partier kunna utveckla och förbättra den kommunala kärnverksamheten.

—————

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag.

De röstberättigade invånarna i kommunen väljer fullmäktige i allmänna val vart fjärde år (samtidigt som riksdags- och regionvalet). I Värnamo består kommunfullmäktige av 51 ledamöter och 29 ledamöter. De flesta av dem har ett vanligt jobb och ägnar sig följaktligen åt politiken på fritiden.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer och samhällsplanering. Fullmäktige bestämmer också hur de olika nämnderna sätts samman, vilka arbetsuppgifter de har och vilka som ska vara ledamöter. Mandatfördelningen 2022-2026 ser ut som följer:

Socialdemokraterna 14 mandat
Moderaterna 11 mandat
Sverigedemokraterna 9 mandat
Centerpartiet 8 mandat
Kristdemokraterna 5 mandat
Liberalerna 2 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat

Taggar

Dela