Nyheter

Pensionärsföreningarna samarbetade på torget

Nyheter PRO och SPF i Värnamo genomförde i dag en gemensam aktion på Bruno Mathssons plats i Värnamo

– Man behöver inte lägga sig på sofflocket när man blir pensionär, berättar Margit Johansson.  [1/7]

Majvor Thingvall ledr PRO-kören.  [2/7]

Sång och musik på stan.  [3/7]

PRO-kören underhöll.  [4/7]

Åskådare.  [5/7]

Många stannade till för att lyssna på körsången.  [6/7]

PRO och SPF samarbetar när det gäller utåtriktade aktiviteter på stan.  [7/7]

Med sång och musik genomförde föreningarna en aktion dä r bland annat försökte rekrytera nya medlemmar till sina organisationer.

– Sedan är det ju ett bra tillfälle att visa för de som redan är medlemmar att det händer saker i föreningarna, berättar Margit Johansson.

Hon visar upp en mängd olika informationsblad som delas ut till intresserade. Där fanns det informationer om en mängd olika aktiviteter som riktar sig till pensionärer.

– När man bli pensionär så behöver man inte lägga sig på sofflocket, förklarar Margit Johansson. Hon menar att det finns två olika kriterier som ska uppfyllas när det gäller aktiviteter som riktar sig till pensionärer.

– För det första ska det inte vara för ansträngande. – Sedan är det bra om det inte är för dyrt heller, förklarar hon. Flanörerna som passerade evenemanget fick i alla fall lyssna till vacker körmusik. Det var PRO-kören, om än i något nedbantad version som sjöng för Värnamoborna..

Taggar