Nyheter

Paulas frågor om rasism till politikerna

Nyheter Hur jobbar Värnamo kommun för att motverka rasism inom den egna verksamheten?

Paula Dahlberg (V) har skrivit en interpellation om rasism till kommunfullmäktige.

Det är en fråga som Paula Dahlberg funderat lite extra på. Paula sitter med i kommunfullmäktige för (V).
Inför nästa kommunfullmäktige, den 28 mars har hon skrivit en interpellation, det vill säga fråga till kommunfullmäktige.

Interpellationen kommer att tas upp vid nästa kommunfullmäktigemöte den 28 mars. Där kommer interpellationen att behandlas genom att den skickas vidare till kommunstyrelsen för ett utlåtande.  Bakgrunden till Paula Dahlbergs interpellation är ett utlåtande som kommer från DO, diskrimineringsombudsmannen.
DO gjorde nyligen en undersökning i några av landets kommuner över hur dessa arbetar mot rasism.
I undersökningen kom man fram till att de flesta kommunerna helt saknar en plan för hur man ska motverka rasism, både externt och inom de olika kommunorganisationerna.

Kommunerna utgick helt enkelt ifrån att något sådant inte hände, eller att om det ändå skedde  så fanns det inte mycket kommunen kunde göra åt problemet.
Interpellationen som Paula Dahlberg skrivit är adresserad till kommunstyrelsens ordförande, Hans-Göran Johansson ,(C).

Hon skriver bland annat:
– Med bakgrund av detta undrar jag hur det antirasistiska arbetet inom Värnamo kommun ser ut?  Finns det någon handlingsplan? Har kommunfullmäktige eller iallafall kommunstyrelsen fått  utbildning kring antirasism och integration? Kort och gott: Hur jobbar vi inom kommunen för att  motverka segregation, rasism och diskriminering av invånare som inte automatiskt ses som ”typiska  svenska.

Taggar