Nyheter

Pastoral skandal!

Nyheter "Varför forcera fram ett beslut som berör så många människor utan att alla fått chansen att säga sin mening?" Läs Harald Berglunds insändare nedan.

Värnamo pastorat var ett mönsterpastorat för några decennier sedan. Nu håller det på att monteras ner.

Majoriteten i kyrkofullmäktige och kyrkoråd vill sälja Mariakyrkan. Till det anges bland annat dessa skäl:

  • Ekonomi, trots att senaste bokslutet visade på stora tillgångar: 136 miljoner kronor! Och med stora överskott på senare år.
  • Romersk-katolska kyrkan är angelägen att köpa kyrkan, vilket har stressat på för ett snabbt beslut.

Detta innebär en väldig förändring av det pastorala (församlingsvårdande) arbetet. Ändå har ingen överläggning skett med den gudstjänstfirande församlingen i Mariakyrkan. Mig veterligen har bara två små samlingar hållits under pandemin. Varför forcera fram ett beslut som berör så många människor utan att alla fått chansen att säga sin mening? Och utan att presentera grundliga utredningsdokument!

Men redan för flera år sedan påbörjades nedmonteringen, då personalen centraliserades till församlingshemmet, i stället för att vara spridd över stan vid de tre ”missionsstationerna”: centrum, S:t Johannes och Mariakyrkan. Då tappade de anställda i Maria och Johannes den vardagliga spontana kontakten med dem som deltog i verksamheter eller bara tittade in.

Under pandemin har Mariakyrkan i stort sett varit stängd – dels av pandemiskäl, dels för att man föregripit beslutet om försäljning. Under denna tid – snart två år – har det pastorala arbetet i huvudsak legat nere.

Ett annat skäl som anges till att man vill sälja Mariakyrkan är att det bara är cirka 1,5 kilometer till Värnamo kyrka. Avståndet till S:t Johannes är nästan detsamma, men där utgör tydligen järnvägen och viadukten en gräns, som medför att S:t Johannes ännu inte ska säljas, vilket först fanns med som ett utredningsalternativ.

Vad har församlingen då gjort på senare år för gudstjänstfirare, kyrkomedlemmar och övriga invånare i östra delen av staden? För alla har inte så lätt att ta sig till stora kyrkan. Min mamma, som inte har tillgång till bil eller digitala medier, och som har varit aktiv i Mariakyrkan sedan 1977, uttrycker saknad av dessa skäl (och hon är sannerligen inte ensam!):

– inga söndagsgudstjänster i Mariakyrkan

– ingen kyrkskjuts till stora kyrkan har erbjudits, varken på hemsidan eller i Paxat

– ingen diakon har erbjudit hembesök, inte förrän på sistone

– ingen präst har erbjudit sig att komma hem med nattvarden

I tidningen Paxats senaste nummer finns ingen text med något av ovanstående ”erbjudanden”. De enda som gjort något för att möta människor på Vråen är EFS-gruppen, som troget varje lördag bjudit på fika och samtalat med folk utanför Mariakyrkan.

Att jag anser det vara vansinne att avyttra Mariakyrkan har inget att göra med att min pappa har ritat den. Den är K-märkt, vilket innebär att den får vara kvar i stort sett oförändrad om våra romersk-katolska syskon skulle ta över. Det är den bristande omsorgen om människor som är upprörande!

Men min pappa vänder sig nog i sin grav över att Gladare församlingsliv driver avyttring av Mariakyrkan. Han var med och startade denna partipolitiskt obundna grupp, som nu lierat sig med socialdemokrater och kyrkoherde ifråga om Mariakyrkan.

Att många som varit med i både Gladare församlingsliv och Mariakyrkan under decennier nu vill sälja är en gåta. Endast Frimodig kyrka har varit emot detta okloka beslut.

De senaste 10 åren har hela 13 anställda, varav 7 präster slutat före pensionsåldern. Flera har uttryckt vrede och besvikelse över utvecklingen. Varför flyr personalen Värnamo? Varför är det så svårt att rekrytera nya präster? Beror det på ledningen? Personalstyrkan verkar ha anpassat sig till ledningens felval. Var det tvunget för att kunna arbeta kvar?

Denna nedmontering har inte skett utan stiftets vetskap. Jag har flera gånger hört av mig till biskopen och stiftsprosten, och båda har meddelat att man vet om och tar kontakter. Förtroendevalda har anmält missförhållanden till domkapitlet. Men inget kursändring har kunnat skönjas i pastoratet på grund av detta. Stiftet är utan handlingskraft och redskap att ”ta i örat”!

Med detta riskerar jag att göra mig till ovän med goda vänner, men den risken tar jag – om det kan påverka till ett klokt beslut: att behålla Mariakyrkan och låta alla tre missionsstationerna leva och växa!

Avsluta denna pastorala skandal! Ändra inriktning eller byt ledning!

Harald Berglund
Präst
Strömsnäsbruk, uppvuxen i Värnamo

Taggar

5 reaktioner på Pastoral skandal!

Harald Berglund menar omsorgen om varandra i församlingen, och där har sannerligen något gått sönder. Ni hänvisar alltid till organisationens roll som samhällsaktör, men ni ser inte längre varandra eller varandras längtan efter församlingsgemenskap och gudstjänstliv. Skribentens mor är inte ensam, sorgen vilar tung över fler.

Ni som har en plats i Centrumkyrkans krets och gemenskap – gläd er över det ni har. Försök också förstå hur det skulle kännas om det gått förlorat eller ni hamnat utanför.

Jag vill bara göra ett litet förtydligande när det gäller Gladare Församlingsliv! Vi har inget samarbete med socialdemokraterna, utan var och en röstar efter sin övertygelse, så har det alltid varit, även på Anders Berglund’s tid. Då det gäller MariaKyrkan så finns det de som är för en försäljning,och även de som är emot! Då det gäller vår Personal och Ledningsgrupp så tycker nog de flesta att de gör ett mycket gott jobb.
Något som är positivt är att vi nyligen anställt två nya präster!
Att det skulle vara en bristande omsorg om människor har jag svårt att förstå, inte minst vårt engagemang i Hela Människan!

Thomas Borglin – jag känner att jag behöver tillrättalägga vad du skriver. Gladare Församlingsliv har samarbete med Socialdemokraterna. Ni har ju ingått valteknisk samverkan och medverkat till att Socialdemokraterna fick ordförandeposten i kyrkorådet. Den posten skulle ha tillkommit dig, då du genom personval blev första namn för din grupp. Du är inte ens med i kyrkorådet längre. Rösta enligt sin övertygelse – men vad står då Gladare Församlingsliv för? Om ledningsgruppen gör ett bra jobb vet du att det råder olika uppfattningar om, hur vet du att de flesta skulle tycka att den gör ett bra jobb? Hela människan är en egen juridisk person och att pastoratet anställt nya präster har inte med insändaren att göra. Men för att hålla oss till ämnet, för nu fram något hållbart argument för att Mariakyrkan behöver säljas, om du nu har något, det fanns ju inget sådant när jag var med i kyrkorådet, eller tillhör du de klokare i Gladare Församlingsliv som inser att det ska den inte? Jag är övertygad om att församlingslivet i Värnamo blir surare och surare om den säljs.

Hur kommer det sig då att så många anställda slutat är det inget ni reflekterar över, eller sväljer ni ledningens svar med hull och hår. Det är en sorglig utveckling. Ni har förlorat så många människor på och göra så här.Det kommer inte gå fler till stora vita bara för ni väljer att sälja och stänga igen. Är oerhört besviken hur ni kan som folkvalda kasta ut en gudstjänstfirande gemenskap utan och fråga dem vad de vill. Förresten så har ni valteknisk samverkan med sossarna, det är samarbete. Allt för och mota bort frimodig kyrka.

Håller med och just det gladare församling. Liv de tar emot. Varför viktigt avyttra Maria kyrka, varför blir gladare församling knähund till Socialdemokraterna. Är inte gladare församling icke parti politiskt bundet. Men visst även de lär sig sitta. Nä, behåll Mariakyrkan, finns annat att avyttra har de 135 miljoner så kan de behålls. Biskop vill att de ska vara distrikt kyrkor men inte ledningen och de gladare.

Kommentarsfunktionen är stängd