Nyheter

Parkeringsplatser vid Ljusseveka diskuterades på nytt

Nyheter IFK Värnamo och Racketcenter har ansökt om pengar för flera parkeringsplatser

Fotbollsungdomar vid Ljusseveka. Arkivbild

I den ansökan som kommit till kommunen beskrivs nuvarande trafiksituation som ohållbar då det finns för få parkeringsplatser. Man pekar på att det parkeras bilar olämpligt utmed Prostsjövägen i samband med träningar och andra evenemang. De menar att det är dålig sikt och att många barn och ungdomar springer över vägen när det är träningar och matcher. Racketcenter har också behov av fler parkeringsplatser och menar att en gemensam satsning vore positiv då de inte alltid har parkeringsbehov samtidigt utan kan samnyttja platserna. Man föreslår att det byggs en ny in-/utfart i ett läge närmare Ljussevekaleden och att befintligt infart stängs. Då kan man skilja på gång- och cykelväg och biltrafiken.

Totalt har man beräknat på en kostnad på 2,8 miljoner kronor för att öka antalet parkeringsplatser från dagens 60 platser till drygt 130 parkeringsplatser. I summan ingår även skyltning, nu in-/utfart och en bussparkering.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna frågan till samhällsbyggnadsförvaltningen som ska återkomma med ett kostnadsunderlag som kan lämnas vidare till kommande budgetberedning. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 3:e mars.  Tekniska utskottet diskuterade frågan vid sitt senaste sammanträde och är angelägna om att frågan avgörs i närtid, så de inväntar hur kommunstyrelsen beslutar.

– Något måste göras, säger Gottlieb Granberg som är ordförande i tekniska utskottet. Han menar att som det är nu är det lite vilda western med fara för olyckor då det parkeras bilar lite hur som helst. Men avslutar med att allt handlar om vilka budgetmedel som finns att använda när kommande budget ska beslutas.

Taggar

1 reaktion på Parkeringsplatser vid Ljusseveka diskuterades på nytt

Stort behov att omgående ordna en konstgräsplan då minst 7 månader av året är stort sett fullbelagt i hela kommunen…

Kommentarsfunktionen är stängd