Nyheter

Parkeringsautomater skapade debatt

Nyheter Frågan om att införa betallösning på kommunens parkeringsplatser i centrum vållade till stor debatt under fullmäktige.

Frågan om att införa betallösning på kommunens parkeringsplatser i centrum vållade till stor debatt under fullmäktige. Arkivfoto

Under torsdagens kommunfullmäktige diskuterades frågan om ersätta myntautomaterna på kommunens parkeringar i centrum med betallösningar. Kommunstyrelsen hade föreslagit kommunfullmäktige besluta att utöka 2021 års investeringsbudget med 400 000 kronor, att finansiering sker med medel ur rörelsekapitalet samt att ny taxa för parkeringsautomater överlämnas till kommunfullmäktige för beslut senast i augusti 2021.

Håkan Johansson (KD) var först upp i talarstolen.

– I kväll är det världspremiär. Jag ska nämligen säga någonting som jag aldrig tidigare sagt ifrån kommunfullmäktiges talarstol. Här kommer det. Ordförande, jag yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Det beror på att Kristdemokraterna har ett mycket bättre förslag till beslut och här kommer det. Ordförande, jag yrkar att befintliga avgiftsbelagda parkeringar förses med parkeringslösning med p-skiva, exakt samma yrkande som jag hade i kommunstyrelsen. Då kan man undra varför det här förslaget är så mycket bättre än kommunstyrelsens förslag?Framför allt så kostar det inte 400 000 kronor. Vad handlar det här om? Der här handlar egentligen om en enkel resursfördelningsfråga. Vi har att allokera en resurs så effektivt och rationellt som möjligt. Den begränsade resursen vi har att fördela är parkeringsplatser i centrum. Hur gör man det? Det handlar om att se till att det alltid finns lediga parkeringsplatser och det gör man enklast genom att begränsa tiden som parkeringsplatser används. Ju bättre rotation vi kan få på parkeringsplatsen, desto större tillgänglighet har vi till parkeringsplatser i centrum. Vi får mindre trängsel på gatorna och en bättre trafikmiljö på gatorna, vilket skapar en attraktiv stadskärna. Man kan jobba med det här på ganska många sätt. Vi har pratat om två sätt här i Värnamo. Vi har pratat om ett dyrt och ett krångligt sätt, nämligen att vi styr resursfördelningen med ekonomiska styrmedel, det har vi gjort i många, många år men nu behöver det systemet bytas och då överväger kommunstyrelsens att satsa 400 000 kronor på ett system som jag bedömer som krångligt och som man nu kan göra ännu krångligare och dyrare om man vill. Man måste inte göra det dyrt och krångligt. Man kan göra det elegant, smidigt och smart och gör man genom att jobba mycket mer med att kontrollera tiderna när folk parkerar. Man kontrollerar när en parkering startar och när den slutar. Ett väldigt elegant sätt att göra det är att använda p-skiva. Många städer i Värnamos storlek använder sig av p-skiva och med liknande centrumstruktur som Värnamo använder p-skiva och det funkar jättebra. Jag tycker att det borde vara svårt att säga nej till vårt förslag, om man har sina sinnens fulla bruk. Ordförande, jag yrkar härmed att befintliga avgiftsbelagda parkeringar förses med parkeringslösning med p-skiva. Tack för ordet.

Bo Svedberg (S)I Sverige finns det många kommuner där du får parkera helt gratis, med tanke på vad Håkan säger om p-skiva och såg vidare, speciellt på kommunala parkeringar vid tillämpning av p-skiva som du kan köpa på turistinformation och i många affärer. Systemet med p-skiva bygger på ett ansvarstagande där den som parkerar behöver känna till de regler som finns och att man använder p-skivan på rätt sätt. På många å-skivor står reglerna på baksidan, reglerna behöver då återfinnas i en trafikförordning. P-skivan finns ibland att köpa å turistinformationer eller i många affärer, ibland kostar de ingenting. Som du hör Håkan hjälper jag dig lite, för det bästa med p-skivan är att du kan använda den på andra orter. Vi ledamöter för socialdemokraterna i tekniska utskottet och kommunstyrelsen var eniga om att ersätta myntautomaterna med en digital betallösning på de kommunala parkeringsplatserna, men efter en medlemsomröstning föll detta förslag och det med en bred majoritet. Med andra ord, det jag satte och sa i kommunstyrelsen och tekniska föll. Förslaget var att stötta Håkan Johanssons förslag fullt ut med att införa parkeringsskiva. Då fanns en motivering i det här. Motiveringen är att äldre kommuninvånare har svårt med det digitala, sms och betalkort samt att dessa parkeringsplatser kommer att försvinna inom kort och då ge plats för nya bostäder. Det var en bra orsak till det, men det beslut vi tog i socialdemokratin, vi var närmare 25 personer på det här mötet: ”demokratin kräver modiga medborgare, vi lägger beslutsrätten i händerna på våra människor, i vissa fall även ovänner och meningsmotståndare. Meningen med demokrati är att ta ett gemensamt beslut och stå för detta. Det här passar ju jättebra, eftersom demokratin firar 100 år i år. Länge leve demokratin och jag yrkar bifall till Håkan Johanssons förslag. 

Jan Cherek (SD): När jag läste ekonomi gjorde jag en ekonomiskt utredande uppsats och jag läste upp om de fyra p:na: plats, personal, pr och produkt, men jag lade även till ett femte p: parkeringsplats. När jag läste ekonomi så började köpcentrum att slå igenom och då började man fundera över vad som är det unika med köpcentrum kontra cityhandel? Det första är att köpcentrum har allt samlat på en plats, man behöver inte springa överallt, men det som slog mest var att det var lättillgängligt: det var lätt att komma dit, det var lätt att parkera och det var gratis att parkera. Jag yrkar bifall till Håkan Johanssons förslag och den här motionen lade vi den 2 november 2010. Vi står fast vid den här. Jag har hört lite i kommunstyrelsen varför vi ska ta betalt för det. Man vill ha en rotation bland bilarna, så att de inte står långtidsparkerare. Den får man med en parkeringsskiva, men det man inte tänker på är att det slår mot de som kommer utanför Värnamo, de som måste ta bilen in till Värnamo. Man pratade också i kommunstyrelsen om att man ska lära folk, nä man ska tvinga folk att cykla och gå. Hur många har cyklat och gått hit i dag? Hur ser det ut på stadshusets parkering? Varför har man inte lagt en myntautomat där? Det finns många sådana frågor. Vi har även de ställen där folk som jobbar måste parkera och måste betala för det i så fall. Jag håller med Håkan i detta fall avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Gottlieb Granberg (M) yrkade på återremiss av ärendet med motiveringen att kostnad för införande av p-skiva saknas.

– Vi hade när vi gjorde en utredning av det för sex-åtta år sedan en fråga och då var den här frågan upp. Då behövde man mellan 600 och 800 tusen kronor för att hantera parkeringar. Ska vi ta det här beslutet och det ska vara berett så måste vid ta reda på kostnaden om en majoritet vill bestämma det. Det är ju en anledning, att man tror att de är gratis, men det är inte gratis, utan de kostar i underhåll och så vidare. Sedan är det lite märkligt det här med 400 000, det bestämde vi mer för att vara mer serviceminded, för att det skulle gå att betala med kort också, för att få det här att fungera. Det allra viktigaste är ju miljön, att ha ett instrument och kunna få ett incitament för de som bor nära att gå och cykla i stället för de som kommer utifrån och parkerar. De som kommer utifrån, bland annat jag själv, betalar gärna för mig de gånger jag behöver parkera, jag ser inte det bekymret men om jag inte gör det får jag betala för allas parkeringar hela tiden. De som tar bilen hela tiden för att de tycker det är smidigt och det ändå inte kostar någonting. Kommunen har inte de flesta parkeringsplatserna, utan det är privat. De tar redan betalt i dag och de tycker att det är ett bra sätt för parkeringar. Vi har även en parkeringsnorm där vi kräver att fastighetsägarna ska hantera sina parkeringar inom egen yta. De tar betalt för detta, men de får inte in dem på det, utan för att det är precis gratis att stå på gatan. Det finns en massa anledningar till varför vi ska ta betalt och om man jämför sig lite med större orter så ser man att de tar betalt för parkeringar. Vi behöver snart ett parkeringshus för att kunna förtäta i Värnamo. Det går aldrig att få det gratis, om vi ska få med exploatörerna att delta i det här, att hjälpa till att delfinansiera det här, så det finns många anledningar till det. Jag tycker att det är väldigt beklämmande att vi måste återremittera det här och få med en peng, jag förstår att vi förlorar det i alla fall sedan, men det blir ett bekymmer att vi inte kan styra dem på detta vis. Det vi har sagt i arbetet med plan för trafik är att det här är ett tydligt instrument och att säga att handeln är emot det här stämmer inte alls. Jag sitter med som er representant i Värnamo city, där både handlarna och fastighetsägarna sitter med, och det är för att det ska kosta att betala i city för att man ser att man får en utväxling av det. 

Jörgen Skärin (MP)Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag kan hålla med Gottlieb i allt han säger, det är miljö och allting. Vad är det vi äger? Det är tio kvadratmeter som vi äger och drar runt på. Normalt sett investerar vi både i ett garage och en carport och vi ska också betala för våra tio kvadratmeter på de områden vi ställer vår bil på. Att då komma med p-skiva…normalt sett har man ju parkering i en eller två timmar, sedan ska någon kontrollera. Står man längre tid så måste man betala, så är det på de flesta köpcentrum och då får man rotation. Parkerar man på de här offentliga platserna två timmar så måste ju någon kontrollera det hela, det ska övervakas. Jag yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag och vi ska betala för våra parkeringar i centrum. 

Johan Hilding (C): Jag yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag håller med både Jörgen och Gottlieb om att det ska kosta att parkera, även om jag bor på landet, det är ju helt naturligt och man får rotation om det kostar någon krona att parkera. Det kan finnas fördelar med p-skiva också, men fördelarna att det kostar en liten lagom summa väger över det hela. Sedan när man betalar med kort, det gör ju nästan alla äldre, är ju helt naturligt i samhället i dag. Det ska kosta någon krona att parkera, det är helt rätt.

Stefan Widerberg (C): Vi lever i en växande kommun och vi vill fortsätta växa, så måste vi tänka framåt. När vi tänker framåt så kommer vi att få en förändrad stad. Vi kommer bli av med väldigt mycket parkeringsplatser och vi kommer att skapa bostäder.  Vi måste tänka framtidsfrågor: hur ska vi förflyttas inne i staden? Som det är i dag förflyttar sig Värnamoborna mycket med bil inom stadens gränser. Jag som bor utanför staden vill naturligtvis komma in till staden med bil, men de som bor inne i staden skulle kunna förflytta sig med helt andra medel: med cykel, kommunikativa medel, kanske med en liten elmoped, något som tar mycket mindre plats. Det är framtiden för Värnamo och framtiden för väldigt många städer. Ska vi få rotation på de parkeringsplatser som finns, om vi ska få ett värde i parkeringen så måste vi ta betalt för den. De här platserna är väldigt värdefull mark och ska vi få ordning på det, så måste vi göra det nu! Vi måste våga göra det, ta lite betalt i den här växande staden och för kommunen duger det inte att göra som vi alltid har gjort. Det kommer inte att funka. Tänk tio år framåt, det kommer att hända rätt mycket på tio år, det här är en viktig fråga och det är viktigt att vi löser den nu. Ett parkeringshus är en effektiv lösning, vi har pratat mycket om det: en del tycker det är bra, andra tycker inte att det är bra.  Jag tycker det är en bra lösning, en del är väldigt snygga och jag tror att vi kan komma fram till en bra lösning var vi ska placera det. Ska vi bygga ett sådant, så finns det inte i världen att vi kan satsa kommunala pengar och låta folk ställa sina bilar där gratis, aldrig i livet! Det måste bära sig, på olika sätt. Kanske genom parkeringsavlösning med bostadsbolag som ligger i närheten och att vi naturligtvis betalar för oss. Det är viktigt att vi betalar för oss, alla ska betala för sig, oavsett vad det är. Det hör till en marknadsekonomi och det hör till framtiden. Tänk framåt! Jag vill att det ska fungera framåt och då måste vi även lösa den här frågan. 

Jan Cherek: Riksbanken har klart och tydligt sagt att kontanter är ett betalningsmedel. Tänk på det när ni ska titta på kortautomater och sms-tjänsten. Nu kom ju Stefan upp och pratade om det här med parkeringshus. En del härinne pratar om att vi ska minska biltrafiken, samtidigt pratar vi om att vi ska bygga ett parkeringshus för att få mer parkeringar. Här pratar man mot sig själv. En parkeringsskiva motsäger sig inte ett parkeringshus. När det gäller det här med parkeringarna, det blir ju också det här med förtätningarna i Värnamo. Det är ju det som också förstör när det gäller det här med att parkera. Det är ett jättebekymmer borta vid Pilagårdsgatan-Storgatan. Fråga mig för jag kör budbilen, det går knappt att ta sig fram där. Vad gör man där vid? Jo, det är ju de som bor som parkerar där. Sedan återigen, stadshusets parkering. Varför är det ingen automat där? 

Stefan Widerberg (C): Jan, jag säger inte att vi ska bygga ett parkeringshus, men att vi ska ha förutsättningarna för att bygga ett. För att kunna bygga ett parkeringshus så måste vi ha en marknadsmässig parkering. Det finns fördelar med ett parkeringshus, det är en yteffektiv lösning med hantering av många bilar på en liten yta. Det kan komma att behövas om vi genomför de planer som är på gång. I dag har vi inga problem: i dag har vi många parkeringar, men om vi tio år är det inte det så och då måste vi ha förutsättningar att kunna bygga det. 

Gottlieb Granberg (M): Just det här med kontanter förstår jag inte riktigt. Det var just därför vi tog med det här med korthantering för då kan alla betala. I dag har vi ett bekymmer tvärtom i dag, då vi får klagomål för att man inte har mynt. Det förstår jag inte alls Jan, för det är ett omvänt bekymmer. Det är viktigt att vi återremitterar det så att vi får en prisbild på detta, för någonstans ska det betalas för det kostar ju att inte ta betalt. Det handlar inte om att parkeringarna är gratis, utan vem som ska betala det? Antingen ska skattebetalarna betala det eller så ska de som parkerar betala det. 

Jan Cherek (SD): Det här jag menar med att kontanter är ett betalningsmedel det är just att man tar bort mynten. Jag håller med dig, alla har inte mynt och använder sig inte av kontanter mer. Men, den frågan kommer att komma upp: ”jag vill ha möjlighet att betala kontant, jag vägrar betala med kort och jag vägrar att ladda ner någon app!” På sjukhuset i dag får du en faktura, men du kan kräva att betala kontant. Du behöver inte betala med kort där, utan då får du en faktura, för det finns enligt lag att kontanter räknas som betalningsmedel.

Azra Muranovic (S): Det är intressant det här, för jag har funnits på båda sidor om argumentationen. Du sade något intressant, Gottlieb: ”det kostar att inte ta betalt”. Det kostar också att ta betalt. Jag tänkte lite att när man läser tidigare protokoll så ser man att jag var av en annan åsikt och följde kommunstyrelsens förslag, men jag är otroligt partilojal och jag följer det partiet säger vilket jag är glad för, för att de har segrat i den här frågan. Jag undersökte det här med rotation och det visar sig att det här med p-skiva kan vara allt från 30 minuter till 2 timmar, sedan måste man flytta på sig. I vissa andra kommuner har man det för att andra utifrån ska kunna parkera, gett gratis parkering i upp till två timmar och därefter betalar man för sig. Det betyder att man inskränker på rotationen, det blir ju mindre rotation än med p-skiva egentligen. En annan intressant sak är att om man ska ha en helt bilfri stadskärna, om man ska jobba mot ett bilfritt samhälle och om man nu vet att Värnamo ska växa och bli större och utvecklas och vi vet att flera av de ställen vi i dag vet att vi ska växa på är parkeringsplatser, varför ska vi då kasta pengar på det? Det är en bra fråga. Varför ska vi investera i en betalningslösning för parkeringsavgifter om det ändå inte ska finnas några bilar eller parkeringsplatser i stadskärnan, om vi bara ska cykla eller gå? Det är också en intressant fråga, men det var inte det jag egentligen ville debattera. Det jag egentligen ville göra er alla uppmärksamma på är förra sammanträdet diskuterade vi bassängyta när kommunstyrelsens förslag röstades ner av en majoritet i fullmäktige, då valde man att återremittera ärendet snabbt som attan. I dag har vi ännu en gång en församling som inte håller med kommunstyrelsen. Då väljer man återigen att snabbt springa upp och återremittera ärendet snabbt som attan. Det jag egentligen undrar är om arbetsordningen tillåter detta? Därför att en motivering med det ska ju komma i själva ärendeinnehållet, men i det här ärendet presenteras inte p-skivor. Då är frågan: kan man lägga till en ny utredning och basera på det återremittera det hela? Jag tycker inte det, utan jag tycker att det här är en fråga där Alliansen helt enkelt får leva med att bli nedröstade och inte återremittera varje ärende där man inte har fullmäktiges majoritet bakom sig. Jag yrkar bifall till Håkan Johanssons förslag. 

Agnes Johansson (M): Fördelen med just parkeringsautomat är att vi får just det vår underbara Håkan vill undvika, just ett ekonomiskt styrmedel. Vi vill i största möjliga mån att de personer som bor inne i Värnamo inte ska ta bilen. Med parkeringsautomat kan den lilla insatsen att gå eller cykla bli mer lönsam än den lilla avgiften till att betala parkeringen. Det blir alltså ett litet incitament till den som går eller cyklar. Utöver det så har argumentationen till rotation på parkeringsplatserna, som blir mer effektiv om det kostar att parkera. Parkeringsmöjligheten är en tjänst som vi nyttjar och jag tycker att vi bör betala för de tjänster vi faktiskt använder. Sedan har vi även argumentet om underhållskostnaderna, som delvis är finansierade av parkeringsavgifter. Därav blir det mer effektivt, miljövänligt och  ekonomiskt försvarbart med parkeringsautomater. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Gottlieb Granberg (M): Att det här blir en återremiss beror på att man inte har varit tydlig innan. Hade Socialdemokraterna i tekniska utskottet varit tydliga med att man hade gått på parkeringsskivan så hade jag sett till att det fanns kostnad för det också för att veta vad vi tar ett beslut om. Det här kommer att kosta skattebetalarna om vi slutar ta betalt och det står i kommunallagen att det ska bara utrett innan, så det här är ingen fint, utan det här är ett behov så att vi vet vem som ska betala pengarna. Det blir ett underskott på det annars. Vi får ta det en runda till med en kostnad, jag tycker det är jättesynd att vi inte tar det beslutet. Jag tror inte heller på ett bilfritt Värnamo, jag bor själv på landet och jag behöver ta bilen in. Det här är för att det ska vara smidigt för mig och andra utifrån att ta den här kostnaden för att ta med bilen. Vi tror inte att bilen kommer att försvinna, så lägg inte de orden i munnen på oss att vi är emot biltrafiken. Vi har sagt nej till en motion om ett bilfritt centrum för vi tror att bilen behövs. Ska vi ha ett levande centrum så krävs att det är lätt att ta sig in till centrum. Men man behöver inte köra så mycket i staden, utan det är ju just detta vi vill komma åt med parkeringsavgifter, det går inte med parkeringsskiva. 

Azra Muranovic (S): Att Socialdemokraterna har ett sådant inflytande på er hade jag ingen som helst aning om, men nu vet jag Gottlieb att om jag hade varit mer tydlig i utskottet så hade du ändrat i ärendet och vad du vill ha fram i dina uträkningar och utredningar. Tack för det, det blir jag glad över att höra. Du säger nu att du inte tror på ett bilfritt centrum. I FÖP:en (den fördjupade översiktsplanen) som man ställt sig bakom, där pratar man väl ändå om att man är på väg dit? Att man ska minska biltrafiken och att man jobbar på det viset, så jag undrar: pratar du med kluven tunga eller är det något du inte står bakom tillsammans med de andra allianspartierna? Gäller det bara dig eller alla moderater? 

Gottlieb Granberg (M): Jag vet aldrig att jag har sagt någonstans att vi moderater överhuvudtaget ska ha drivit något om ett bilfritt centrum. För att bevara handeln i centrum så måste det komma folk utifrån. Det räcker inte med som kan gå till de som bor inom staden, utan man måste ju komma till stan. Jag har varit rätt noga i arbetet med plan för trafik att det måste finnas några vägar som gör det lätt att ta sig in till centrum utan för mycket krångel. Det har jag varit tydlig med, så jag förstår inte hur det kan misstolkas. 

Jörgen Skärin (MP): Jag vill utveckla det här med parkeringsautomater egentligen: Som jag sade tidigare så är det tio kvadratmeter yta du ockuperar som din egendom, som transporterar dig runt i kommunen och sedan ställer du din bil någonstans. Du hyr ju egentligen en plats för tio kvadratmeter och det ska du betala för. Jag vill även att man egentligen utvecklar det kommunala gaturummet, eftersom att det också är en parkeringsplats. Många hyresgäster använder sig av gaturummet som parkeringsplats. I Linköping till exempel får man betala om man parkerar sin bil på gatan, dygnsparkering eller per timme. Jag har en flicka som pluggar i Linköping. När jag parkerar på gatan där så måste jag gå till en parkeringsautomat och betala för mig, eftersom jag ställer mina tio kvadratmeter på kommunal gatumark där. Det är klart och tydligt ett incitament för biltrafik och miljöhänseende att man betalar för sin bil och för sin ockupation av kommunal gatumark. Jag tycker att det ska vidareutvecklas och där behöver vi kommunala parkeringsautomater på fler ställen, via sms eller kort eller andra betalningsmedel, tack. 

Johan Hilding (C): Jag vet inte om den här p-skivan löser alla problem. Jag var på Varbergs stadshotell för en medlemsstämma en gång. Där var det p-skiva som gällde och jag ställde in mina två timmar. Stämman drog ut på tiden, jag sprang ut och fyllde på för två timmar till. Jag ställde in två timmar ytterligare en gång och betalade inte en krona där. Jag tror att det är viktigt att vi tar betalt för rotationen är viktig. Genom betalning kan vi styra rotationen.

Bo Svedberg (S): Jag sade en motivering till varför vi socialdemokrater förordar parkeringsytor med p-skiva. Det var ju bland annat det här med att parkeringsytor inom kort för att då ge plats för nya bostäder. Och mig veterligen har vi ett bostadsprogram som vi åtminstone har sagt ja till i nämnden, men jag ser inte en enda ny parkeringsplats i Värnamo kommun! Här pratar vi om att ”vi ska ha ett parkeringshus snart, eller förhoppningsvis”. Hade det varit klart i dag så hade vi inte tagit p-skiva. Det är därför vi vill ha en p-skiva, för det kommer bara att vara de här tre åren eller vad det blir tills de är fullbebyggda, sedan finns det inga fler parkeringsplatser kvar. Vi har inte tillskapat en enda ny parkeringsplats mig veterligen i dag och det är anledningen till varför vi vill ha en p-skiva.  En p-skiva kan du styra via trafikförordningen, precis som Azra sa, mellan en halvtimme upp till två timmar, men det kan också bli en dyr kostnad om du står där mer än två timmar, Hilding! Förhoppningvis finns det då en parkeringsvakt som bötfäller och då kommer det att kosta mer än tio eller tjugo kronor.

Anders Ferngren (S): Ja, det är mycket konstiga många turer i det här ärendet tycker jag. Men om vi börjar med lite ordning och reda här. Håkan Johansson, jag yrkar bifall till ditt yrkande och vi har ju demokrati som sagt i vårt partiförening och den fick ju verkan här nu då. Jag tycker det är bra att man kan ändra sig och komma fram till den bästa lösningen. Sedan är det lite underligt det här; här begär man investeringsbudget för något man egentligen inte behöver. Vi behöver inte de här automaterna, för det ska byggas bostäder där, och då kanske man inte behöver underhålla någonting man inte behöver köpa in heller, då? Jag yrkar bifall till Håkan Johanssons yrkande och yrkar avslag på Gottliebs återremissyrkande. 

Azra Muranovic (S): Jag kunde inte låta bli med tanke på att vi tidigare pratade om vår motion om hedersrelaterat våld och rutiner och riktlinjer som man inte behövde för att man har ett egenansvar. Man har ett egenansvar att göra det rätta! Men om man har en p-skiva så kan man hoppa det så länge ingen ser det, och då undrar jag: klarar ni egenansvaret? Klarar man av hedersvåldet, fast man inte klarar av att hålla ordning och reda på en p-skiva? Tack och avslag på återremissen.

Mikael Karlsson (C): Jag tycker att vi borrar ner oss lite för mycket i detaljerna. När jag tänker på den här frågan så undrar jag vem det är vi ska utveckla staden för? Är det för bilen eller för människan? Om vi ger bilen den här stora betydelsen och det har den, för jag håller med Gottlieb, vi kan inte vara utan bilar i den här staden och jag tror inte att kommunen kan avsäga sig alla parkeringsplatser som man tillhandahåller för medborgarna så att vi bara har privata alternativ, för då kommer man nå dit att man betalar. Med risk nu Håkan för att du klassar mig för inte vara vid mina sinnens fulla bruk, yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. När vi pratar resursfördelning så är jag emot att fördela resurser kollektivt till skattekollektivet och ifrån de som använder parkeringarna. Jag skulle som icke bilägare vara rätt besviken om jag ska behöva betala för de som faktiskt använder de här parkeringarna. Jag tycker också jämförelsen som Cherek gör med köpcentrum inte riktigt är relevant, här pratar vi centrum, stadskärnan. Det är inte samma sak som att det är gratis ute på ett köpcentrum, men det är i och för sig en detalj. Jag blir också lite rädd för att själva tanken om en parkeringsyta är så betydelselös att man kan tycka att den ska vara gratis. Det finns de forskare som säger att man inte tar betalt för en parkering så länge den inte tillför något värde eller inte ens det värdet som den annars skulle kunna ha gjort om den används till annat än parkeringar. Den teorin menar att en parkering ska generera lika mycket som annan verksamhet. Tar man inte betalt för den, så betraktas den som värdelös. Det tror jag inte att våra medborgare gör. Också ett svar till Cherek som stör sig på stadshusets parkering: den är tidsbegränsad upp till fyra timmar, sedan måste man ut och flytta på bilen. Men jag håller med dig, jag tycker också den borde vara avgiftsbelagd. 

Jan Cherek (SD): Det här med köpcentrum kontra city menar jag handlar om handeln och du har ett värde i att folk kan ta sig in och handla i city i förhållande till att åka ut och sätta sig i ett köpcentrum. Vi har många tjänstemän som bor i Ljungby. Det skulle vara väldigt intressant att veta hur de tar det? Är det så hemskt att man kan parkera där med en parkeringsskiva? Man kan åka upp till Hjo, där har du fri parkering också. Är det också ett stort problem där? I Ljungby blomstrar handeln, jag är där och arbetar där emellanåt också. Jag kör flera varv där när jag kör runt och levererar paket och jag ser inga som långtidsparkerar där. Jag ser helst att vi kan få vår cityhandel att börja blomstra i stället, där vi kan få bättre butiker och utbud, men det kräver att man ska kunna komma dit också. Man ska kunna komma dit, man ska kunna handla och man ska kunna ta med sig sakerna. En del förespråkar då att vi åka kollektivt. Visst, för en person som handlar allt på en gång så är det bra att ha en bil som erbjuder möjlighet till att lasta av sakerna. Ska jag fara runt med buss över staden och bära på alla grejer, så blir det inte bra. Jag står fast vid att Håkan Johanssons tanke om p-skiva  är bra. 

Efter avslutad debatt konstaterade kommunfullmäktiges ordförande Camilla Rinaldo Miller (KD) att debatten resulterat i tre beslutsförslag och ställde de mot varandra.

Först ut var Gottlieb Granbergs yrkande om återremiss, eftersom att endast 30 procent av rösterna behövs för att återremiss ska kunna klubbas igenom. Vid en första röstning gick återremissen igenom, men votering utfärdades. Omröstningen slutade 13–18 till ”nej”-sidan, men eftersom att ”ja”-sidan fick mer än 30 procent beslutades att ärendet återremitteras för en komplettering med en kostnad av p-skiva.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Parkeringsautomater skapade debatt

Det var andra gången ärendet om parkeringsavgifter bordlades visar diariet. Då skulle det varit enkel majoritet. 1/3 är bara första gången. Nu är nog p-skivan borta för överskådlig tid

Jag blir orolig om det är på den här nivån vi har politiker och vad är det som engagerar er så här, pengar finns , eller.

Kommentarsfunktionen är stängd