Nyheter

Överens om länskirurgi

Överens om länskirurgi

Nyheter Regionens nämnd för folkhälsa och sjukvård förväntas i morgon den 23 februari besluta att bilda en regionövergripande klinik för kirurgi från 1 januari 2017.

Med stor delaktighet startar arbetet med att utforma rutiner och arbetssätt i den nya kirurgkliniken.

Det blir inte i Värnamo som kliniken hamnar utan i Jönköping.
– Den regionövergripande kirurgkliniken bildas för att säkra patienternas behov av kirurgi. Kirurgkliniken kommer att bestå av tre ömsesidigt kompletterande enheter med målet att skapa en god och jämlik vård i länet med hög medicinsk kvalitet, uppges i ett pressmesdelande.
Tre akutsjukhus i länet
– En regionövergripande klinik är i linje med det politiska beslut som finns om att vi ska ha tre akutsjukhus i hela länet, säger Mia Frisk(KD), ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Det är en styrka med stor politisk enighet vid beslut som rör den framtida vårdens organisering. Skapandet av en regionövergripande kirurgklinik görs också för att trygga kompetensförsörjningen vid alla tre sjukhusen och att skapa goda möjligheter för specialistutbildning för läkare.

Leva upp till länsinvånarnas behov
Socialdemokraterna stödjer förslaget att bilda en gemensam kirurgklinik.
– För oss är det viktigt att vi har en sjukhusstruktur och organisation som lever upp till länsinvånarnas behov av en god hälso- och sjukvård och att den utgår från en jämlik vård, säger Marcus Eskdahl (S), regionråd. Den nya regionövergripande kirurgkliniken ska leda till att kompetensförsörjningen säkerställs på de tre akutsjukhusen. Speciellt viktigt är det att vi kan bedriva utbildning av läkare på de tre enheterna. Under den fortsatta processen är det viktigt med personalens delaktighet i förändringsarbetet för att nå ett bra resultat inför 1 januari 2017.

Taggar