Nyheter

Överbliven skolmat skänks till välgörenhet: ”Jättebra initiativ”

Nyheter Ett projekt på Apladalsskolan gav positiv effekt. Nu skänker skolan all överbliven skolmat till välgörande ändamål på permanent basis. – Vi är väldigt tacksamma för detta, säger Pär-Magnus Möller på Hela Människan.

Satsningen att skänka all överbliven skolmat från Apladalsskolan till Hela Människans verksamhet blir permanent: Bilder: David Alin/Arkivbild/Pressbild

I oktober 2022 inkom ett förslag till kommunstyrelsen där en medborgare föreslog att kommunens måltidsverksamhet skulle kunna skänka överbliven mat till välgörenhet. Förslaget mynnade ut i att måltidsservice under sex månader provade att skänka mat från Apladalskolans kök till Svenska kyrkan och deras verksamhet, Hela Människan. Den 1 mars 2023 påbörjade måltidsservice projektet. Mat skänktes de dagar det fanns ett matsvinn och utvärderingarna av projektet visar att detta har gjorts cirka tre-fyra gånger per vecka. Efter utvärdering anser måltidsservice att hanteringen kan permanentas och lämnade därför förslaget till servicenämnden att ta beslut om att permanenta förslaget om att skänka mat till Hela Människan när matsvinn uppstår. 

”Hanteringen är enkel då Hela Människan hämtar de dagar det finns ett svinn och det hämtas då i befintliga kantiner och bleck. Det innebär i praktiken att köket inte har någon särskild hantering mer än att maten kyls ner enligt gällande riktlinjer för att maten ska vara säker att skänka. Ansvaret för vidare hantering ligger på Hela Människan. Nästa gång mat ska hämtas, returneras bleck och kantiner till köket från tidigare leveranser. I utvärderingen berättar representanter från Hela Människan att maten paketeras i portionsförpackningar för utdelning till de med behov av denna insats. Hela Människan tar en symbolisk summa för att täcka emballagekostnader. Vidare berättar man också att efterfrågan på denna insats har ökat sen projektet startade. Detta genererar en ökad sysselsättning för verksamhetens volontärer och bidrar till att fler känner en meningsfullhet då de får vara delaktiga i verksamheten”, skriver tjänstemän. 

Servicenämnden ställde sig bakom måltidsservice önskan och beslutade att permanenta satsningen. 

– Det är fantastiskt. Både att kunna använda maten så att det inte blir något matsvinn samtidigt som det underlättar mycket för människor i utsatt situation. Det är ett jättebra initiativ från skolans sida och vi är väldigt tacksamma för detta, säger Pär-Magnus Möller, ordförande i Hela Människan – LP Finnveden.

Även Jonas Hultqvist, rekt0r på Apladalsskolan, ser positivt på satsningen.

– Det minskar vårt matsvinn, vilket medför att vi inte behöver slänga så mycket mat. Vi ser också positivt på att maten gör nytta på andra ställen i samhället. Vi tänker att det möjligen kan få en spridningseffekt, både till fler kommunala kök och kanske även till andra verksamheter.

Taggar

Dela


1 reaktion på Överbliven skolmat skänks till välgörenhet: ”Jättebra initiativ”

Kommentarsfunktionen är stängd