Nyheter

Ont om ambulanssjukvårdare i sommar

Nyheter Ambulanssjukvården i länet kommer att lida av personbrist i sommar.

Länets ambulanssjukvård kommer att lida av personalbrist i sommar. Nu hoppas ledningen på att personalen ställer upp extra på frivillig basis.

En brist som gör att det kan vara svårt att i vissa läge få tag i en ambulans.
Framförallt gäller detta så kallade sjuktransporter, där patienter körs mellan sjukhusen i ambulans.
Inför det här året har Region Jönköpings län satsat mycket på ambulanssjukvården. 34 friska miljoner har lagts till, bland annat för att öka antalet anställda. Det handlar om 17 nya tjänster har anställts.
Men ett av problemen är att många av dess 17 tidigare ställde upp som vikarier och sommarvikarier.
När dessa nu i sin tur är fast anställda så ska också de har semester, vilket gör att underskottet av antalet vikarier i stället ökat.
Sammanlagt finns det cirka 200 personer i länet som arbetar inom ambulanssjukvården._  – Det är inte rimligt att få tag på så många vikarier utan man måste göra andra schemakonstruktioner för att lösa det. Vår bedömning är att vi kommer att klara det även denna sommaren, säger Tomas Johansson, verksamhetschef inom ambulanssjukvård i Region Jönköpings län till P 4 Jönköping.

I nuläget är det inte aktuellt med att beordra ut personal.
– Medarbetarna ställer upp frivilligt så att jobba mer i sommar, förklarar Johansson.

Taggar