Nyheter

Omfattande investeringsförslag

Nyheter När tekniska utskottet träffas imorgon ska det pratas om investeringar

Arkivbild

Värnamo kommun står inför en omfattande investeringsplan de kommande åren. Tekniska utskottet har i sin investeringsbudget för 2021 förslag om investeringar på drygt 150 miljoner kronor. I planen för 2022–2035 redovisar utskottet behov av ytterligare investeringar på drygt 800 miljoner kronor. Detta är innan övriga nämnder har redovisat sina behov, men den stora delen av investeringarna hamnar på tekniska utskottets bord att hantera. Slutligen är det kommunfullmäktige som beslutar i samband med budgetarbetet.

Tekniska utskottet pekar på stora investeringsbehov på till exempel skolor och andra byggnader. Men de redovisar även stora behov för att hantera framtida väderbaserade bekymmer som till exempel översvämningar. Dessutom ser utskottet behov av satsningar utanför Värnamo tätort, det handlar om friluftsinsatser i Bor och att uppdatera ishallen i Rydaholm. Ytterligare en omfattande investering som man beskriver är Forshedabadet som kräver stora satsningar för att motsvara de krav som besökarna förväntar sig.

På onsdag ska allt detta diskuteras för at sedan gå vidare i den kommunala hanteringen och beslut om vad kommunen mäktar med kommer i samband med beslut om kommande investeringsbudget för Värnamo kommun.

Taggar

Dela