Nyheter

Olycksdrabbad korsning på agendan

Nyheter Kärdakrysset diskuterades flitigt under landsbygdsdialogen.

Kärdakrysset diskuterades flitigt under landsbygdsdialogen.

Trafikkrysset från riksväg 27 in till Kärda och Herrestad har varit omdiskuterad under årens lopp. Frågan aktualiserades på nytt under landsbygdsdialogen i Kärda församlingshem.

– När det gäller korsningen vid riksväg 27 så fick jag kontakt med Trafikverket innan mötet. Under den senaste tioårsperioden har fem sjukhusrapporterade incidenter inträffat på sträckan. Trafikverket upplever att det är en trygg korsning, som inte inbjuder till olyckor. De låter meddela att ni gärna får lämna in synpunkter, meddelar landsbygdsutvecklaren och EU-samordaren Jirka Bärnlund Fors.

– I dag (läs onsdag) skrev vi under det nya medborgarlöftet, där ett av fokusområdena är trafikarbete med fokus på höga hastigheter. Vi uppmanar er att ringa både till oss och till polisen men också till Trafikverket för att lämna era synpunkter i frågan. Vi trycker på från vårt håll och uppmanar er att göra detsamma, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M).

Vi gjorde en stor skrivelse till Trafikverket där vi protesterade mot korsningen, att den var bedrövlig och att vi ville få dit en fartkamera. Det var tvärnej från Trafikverkets sida. Vad ska vi göra? Undrar en ledamot i Kärdabygdens intresseförening. 

– Trötta ut dem. Fokusera på att driva en och samma fråga och trötta ut dem helt enkelt, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Mikael Karlsson (C).

En mötesdeltagare kommer med ett förbättringsförslag vid Kärdainfarten.

– Jag föreslår att man förbättrar utfarten mot Forsheda. Man kanske kan bredda utfarten mot Värnamo, i så fall blir det betydligt enklare att se om man klar sikt från Värnamohållet så att man kan bege sig ut i korsningen, föreslår mötesdeltagaren.

– De flesta olyckorna är vid infarten till Nästa, där är i stort sett nästan alltid mitträcket nerkört men jag tycker att föregående talares förslag var bra, säger en annan mötesdeltagare.

– Det viktigaste är att få ner farten på sträckan. Där är 70 kilometer i timmen av en anledning. Vi läste i tidningarna för någon vecka sedan att någon körde förbi där i 120 kilometer i timmen. Polisen måste stå där mer regelbundet och genomföra kontroller, säger en dialogdeltare.

– Vi vet att det är ont om trafikpoliser, men om vi alla hjälps åt och uppmärksammar polisen på problemet så kommer de säkert att ha fler kontroller på sträckan, avrundar Jirka Bärnlund Fors.

Taggar

Dela


Läs mer

Försökte köra på polis: ”Körde upp mot 120 kilometer”

4 reaktioner på Olycksdrabbad korsning på agendan

Den vägkorsningen är riktigt farlig då i princip alla kör för fort. Det leder till farliga utfarter. Sätt upp fartkamera och fram tills att den är på plats genomför hastighetskontroller regelbundet.

Den korsningen behöver fartkameror, folk saktar inte ner farten där inte. Det verkar som att de struntar i skyltar med hastigheter på och det gör de även på andra ställen.

Där är det livsfarligt. Hög hastighet och folk som är dumma och kör ut och ställer sig mellan bägge körfält

Kommentarsfunktionen är stängd