Nyheter

Olsson svarar och förklarar

Nyheter Med fyra månader kvar till valet får vi på redaktionen många frågor och funderingar gällande det politiska läget. Dagens fundering från en läsare är: Vem får rösta i valet 2022? Gert Olsson svarar

Vi har fått in en fråga om vem som har rösträtt i de allmänna valen och är det olika regler i de olika valen

Omkring 7,5 miljoner personer finns i den röstlängd som fastställdes den första mars. Den kan komma att justeras fram till valdagen. Av de som röstar i riksdagsvalet är drygt en miljon pensionärer vilket motsvarar knappt 15 procent av alla röstberättigade. Ungefär lika många är det som är födda i ett annat land än Sverige men som är svenska medborgare. Antalet utländska medborgare som har rösträtt i valen till kommunfullmäktige och region är knappt 700.000 personer.  Förstagångsväljarna är något fler än 2018 och de är drygt 400.000 röstberättigade.

Vad gäller för att få rösta i allmänna val?

För att rösta i riksdagsvalet krävs att du är

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och
  • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

För att rösta i valet till kommun- och regionfullmäktige krävs att du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Hur många får rösta i våra kommuner?

I Vaggeryds kommun gäller följande:

Riksdagsvalet:

10.561 röstberättigade. Största valdistrikt är västra Skillingaryd-Tofteryd och minst är Åker-Hagshult.

Kommun- och regionfullmäktige:

11.173 röstberättigade. Största valdistrikt är västra Skillingaryd-Tofteryd och minst är Åker-Hagshult.

I Värnamo kommun gäller följande:

Riksdagsvalet:

25.820 röstberättigade. Största valdistrikt är Pilagården och minst är Kärda.

Kommun- och regionfullmäktige:

25.977 röstberättigade. Störta valdistrikt är Rydaholm och minst är Kärda.

Höstens val närmar sig. Vad har du för politisk fundering? Gert Olsson svarar och förklarar.

Antal förstagångsväljare

Röstberättigade åldersvis

Taggar