Nyheter

Olagliga dämmen sänkte vattennivå

Nyheter Torka och olagliga dämmen har sänkt vattennivån i Hindsen. Nu ska länsstyrelsen och Värnamo kommun utreda regleringen av vattennivån i sjön.

Torka och olagliga dämmen har sänkt vattennivån i Hindsen. Nu ska länsstyrelsen och Värnamo kommun utreda regleringen av vattennivån i sjön. Arkivbild.

I början av hösten hörde flera läsare av sig och tipsade om att vattennivån i Hindsen ska ha sjunkit med mellan 30 till 40 centimeter. Med anledning av händelsen tog vi kontakt med Stina Ljung, vattenhandläggare på länsstyrelsen för att få klarhet i frågan. 

Länsstyrelsen har kännedom om Hindsens låga vattennivåer. Hindsens låga vattennivåer beror på en kombination av torka till följd av lite nederbörd och på att länsstyrelsen förelagt om att två olagliga dämmen, ett i södra utloppet och ett i norra utloppet ska tas bort och delvis sänkas av. Att dämma upp en sjö och reglera vattennivån är en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11:e kapitel 9 paragrafen. Giltiga tillstånd för dessa dämmen fanns inte. Dessutom pågick olovlig vattenverksamhet i att någon eller några personer olovligen byggde på dessa dämmen med plankor i södra utloppet och sten i norra utloppet, medans andra personer rev ner dessa, säger Stina Ljung och fortsätter:

– Länsstyrelsen kommer tillsammans med Värnamo kommun att arbeta för att en utredning tas fram som undersöker Hindsens vattennivåer historiskt och de senaste fyrtio åren, utredningen ska också undersöka vilken flödesmängd som ska släppas via det norra utloppet och vilken flödesmängd som ska gå via det södra utloppet. Det södra utloppet grävdes på slutet av 1800-talet. Hindsen är en Natura 2000-sjö och även Värnamo kommuns reservvattentäkt. Enligt bevarandeplanen för Hindsen riskerar dämmen i Hindsens utlopp att bevarandestatusen för Hindsen försämras. Utredningen ska också visa på vilken typ av reglering som behövs, som inte äventyrar vare sig bevarandestatus eller Värnamo kommuns möjlighet att använda Hindsen som reservvattentäkt. Under tiden som utredningen pågår behöver ett tillfälligt dämme sitta vid det södra utloppet för att förhindra att en för stor mängd vatten trycks söderut, eftersom tröskeln vid det norra utloppet höjts. Tillstånd för den reglering som behövs ska sökas hos mark- och miljödomstolen, avrundar Stina Ljung. 

Taggar