Nyheter

Ökat antal larm under 2016

Ökat antal larm under 2016

Nyheter Räddningstjänsten i Värnamo kommun fick under 2016 ta emot betydligt fler larm än under 2015.

Sammanlagt kom det in 583 larm, vilket är närmare 80 fler larm än året innan.

Under året fick räddningstjänsten också bistå andra kommuner vid larm. Där blev det en ökning med 15 procent och antalet larm till andra kommuner blev 72 stycken.
De två vanligaste anledningarna till larm är felaktiga automatlarm (23 procent) och trafikolycka (23 procent). Därefter kommer sjukvårdslarm (17 procent), brand i byggnad (13 procent) och brand som inte gäller byggnad (10 procent).

En stor ökning har skett när det gäller antalet trafikolyckor. Ökningen består till stor del på att antalet olyckor i tätorten ökat samt att det sker många olyckor på väg 27.
Bränderna i Värnamo kommun skiljer sig från genomsnittet i landet på två sätt: fler bränder i industrier och färre i bostäder. Den vanligaste brandorsaken i bostäder är torrkokning. Det brann i byggnader vid 45 tillfällen under 2016, ingen person skadades allvarligt vid någon av dessa händelser.

Taggar

Dela