Nyheter

Ökade markant under 2021

Nyheter Trafikolyckorna ökade markant under förra året, visar Räddningstjänsten Värnamos årsstatistik.

Trafikolyckorna ökade markant under förra året, visar räddningstjänstens årsstatistik. Arkivbild: David Alin

Räddningstjänsten larmades till totalt 165 trafikolyckor i Värnamo kommun under 2021. Detta är en märkbar ökning jämfört med föregående år. De flesta trafikolyckorna inträffar på de större vägarna. Inga personer har omkommit på grund av trafikolyckor i Värnamo kommun under 2021. Antalet svårt skadade minskar märkbart, medan antalet lindrigt och oskadade är oförändrat jämfört med tidigare år. Räddningstjänsten härleder den positiva utvecklingen till att Trafikverkets nollvision har fått genomslag. 

Med anledning av ovanstående är det också så att ett flertal trafikolyckor inte föranleder någon direkt räddningsinsats, utan räddningstjänstens uppdrag blir att förhindra ytterligare olyckor. Räddningstjänsten har behövt använda utrustning för losstagning av skadad person vid fyra trafikolyckor. Detta är i siffror en liten ökning, men sett i förhållande till att behovet av att använda utrustning för losstagning har minskat de senaste fem åren är det anmärkningsvärt. 

Räddningstjänsten har under 2021 larmats till 12 viltolyckor, vilket är märkbart färre än föregående år. I och med att räddningstjänsten i det närmaste endast larmas på älgolyckor och inte ens alla sådana skiljer räddningstjänstens statistik märkbart från till exempel viltvårdande organisationers. En trafikolycka som fick mycket genomslag i Räddningstjänstssverige var en singelolycka med en elbil. Vid avåkningen blev det en så kallad rusning i batteriet och bilen fick ställas på en säker plats i ett par dygn för att ”svalna av”. 

Taggar

Dela