Nyheter

Ojämn fördelning av flyktingar – Värnamo tar inte sin andel

Nyheter Över 42 000 asylsökande finns i Migrationsverkets system. Skulle de vara jämnt fördelade över landet borde 141 personer finnas i Värnamo – men kommunen har inte tagit emot ens hälften så många, visar siffror som Newsworthy har tagit del av. 

Över 42 000 asylsökande finns i Migrationsverkets system. Skulle de vara jämnt fördelade över landet borde 141 personer finnas i Värnamo – men kommunen har inte tagit emot ens hälften så många. Arkivbilf

Enligt UNHCR har 4,2 miljoner människor hittills flytt från kriget i Ukraina. Under mars sökte 29 335 personer asyl i Sverige, vilket är den tredje högsta siffran under en månad det senaste decenniet. Bara i oktober och november 2015 togs fler asylansökningar emot.

Just nu finns totalt 42 532 personer inskrivna i Migrationsverkets system i landet. Av dem finns 43 i Värnamo: 24 är kvinnor och 19 är män. Tre av dem bor på anläggningsboende och 40 i eget boende.

Ojämn fördelning

Under hösten 2015 fördelades de asylsökande ojämnt över landet – vissa kommuner tog emot stora grupper medan andra tog emot få flyktingar. Regeringen har nu gett Migrationsverket i uppdrag att ”använda alla tillgängliga verktyg [..] i syfte att åstad­komma en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner”, sett till bland annat kommunens storlek, arbetsmarknadsförutsättningar och hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Man aviserar också att ny lagstiftning är på gång för en jämnare fördelning.

Om de asylsökande skulle fördelats jämnt över landets kommuner – sett till befolkning – borde Värnamo hittills ha tagit emot 141 personer. Kommunen har alltså tagit emot 98 personer färre än om fördelningen varit jämn.

350 boendeplatser i Värnamo

Värnamo kommun har tagit emot en asylsökande per 1 000 invånare. Flest asylsökande per invånare i hela landet finns hittills i Norbergs kommun i Västmanlands län. Där har 281 personer – eller 49 per 1 000 invånare – hamnat. I Jönköpings län har Sävsjö kommun tagit emot flest, 51 personer – eller 4 per 1 000 invånare.

Under mars inventerade länsstyrelserna möjliga boendeplatser runt om i landet. Det rör sig till exempel om lägenheter, campingplatser, modulboenden och lagerlokaler. I Värnamo finns det 350 platser – varav 208 kan användas på kort sikt och 142 på längre sikt. I hela Jönköpings län handlar det om 3 657 platser. I riket rör det sig om ungefär 74 000 platser totalt.

Värnamo tog emot färre flyktingar än de flesta 2015

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige och den sista december fanns 181 890 personer inne i Migrationsverkets system. Av dem fanns 338 i Värnamo. Det motsvarar 10 asylsökande per 1 000 invånare vilket placerar kommunen bland den tredjedel som tog emot minst asylsökande.

Antalet asylsökande fler än i huvudscenariot

Migrationsverket tog i början av mars fram scenarier om hur många personer från Ukraina som kan komma att söka sig till Sverige under första halvåret 2022. Enligt huvudscenariot skulle det kunna röra sig om ungefär 76 000 personer, enligt det högre scenariot om över 200 000 personer – och verket underströk att beräkningarna var väldigt osäkra.

Från och med den 24 februari till och med den 3 april hade 27 954 ukrainska medborgare sökt asyl i Sverige. Det är något över huvudscenariot.

31 818 har sökt asyl hittills i år

Hittills i år har 31 818 personer sökt asyl i Sverige – 25 946 av dem enligt EU:s massflyktsdirektiv som aktiverades efter Rysslands invasion i februari. Det är fler än som kommit totalt under de senaste två åren. Det kan jämföras med de 162 877 som sökte asyl totalt under 2015.

Av de som kommit i år är en klar majoritet ukrainska medborgare. Värt att veta är att ukrainska medborgare är viseringsfria inom Schengen och kan stanna i Sverige utan visum i upp till 90 dagar. De omfattas också, tillsammans med personer som haft uppehållstillstånd i Ukraina samt familjemedlemmar till dessa grupper, av EU:s massflyktsdirektiv. Det innebär att de har rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Källa: Pressmeddelande från Newsworthy 

Taggar

Dela