Nyheter

Nya kvartalssiffror: Så många bor i Värnamo nu

Nyheter 34 698 personer. Så många bodde i Värnamo i slutet av första kvartalet 2023. Det visar SCB:s senaste befolkningssiffror.

34 698 personer. Så många bodde i Värnamo i slutet av första kvartalet 2023. Det visar SCB:s senaste befolkningssiffror. Arkivbild.

Fler dog än föddes i Värnamo kommun under första kvartalet 2023 och fler flyttade från än till kommunen. Befolkningen ökade med sex personer jämfört med kvartalet innan. Därmed har Värnamo 34 698 invånare.

Flest flyttar till andra län än Jönköpings län

Under det första kvartalet flyttade 360 personer till Värnamo medan 364 flyttade ut. Kommunen hade med andra ord ett litet negativt flyttnetto. Det har det oftast inte varit historiskt sett.

Av de 360 som flyttade in kom de flesta från andra län, 184 personer, medan 121 flyttade in från andra kommuner i Jönköpings län och 55 invandrade från andra länder.

Av de 364 som lämnade kommunen flyttade 97 till övriga Jönköpings län, 240 till andra län och 27 till utlandet.

De flesta som flyttar till Värnamo brukar historiskt sett komma från andra delar av landet än Jönköpings län och de flesta som flyttar från kommunen flyttar också till andra län.

Fler dog än föddes

Det föddes 95 barn i Värnamo under första kvartalet, medan 97 personer avled. Det innebär att Värnamo hade ett negativt födelsenetto, vilket kommunen oftast inte brukar ha sett till de senaste decennierna.

Även Jönköpings läns befolkning ökar

Värnamo tillhör de 122 kommuner i riket vars befolkning ökade under första kvartalet. Bland de 13 kommunerna i Jönköpings län växer befolkningen i sex.

I hela riket ökade befolkningen med 11 711 personer under första kvartalet och i slutet av mars hade Sverige 10 533 267 invånare. Jönköpings län tillhör de 13 län där befolkningen ökade. Länet har nu 369 284 invånare.

Befolkningsstatistik i Jönköpings läns kommuner under årets första kvartal. Bild: Newsworthy

Taggar

Dela