Nyheter

Nya Instagramkonton för polisen i Linköping och Värnamo

Nyheter Nu kan vi följa lokalpolisområde Värnamo och Linköping på Instagram.

Foto: Polisen.se

Sedan flera år tillbaka har polisen i Linköping och polisen i Värnamo officiella konton på Facebook. Nu har konton även startats på Instagram.

– Att vi nu finns även på Instagram innebär att vi får ytterligare en kanal för att dela med oss av vårt arbete och låta allmänheten få en större inblick och förståelse i vår vardag. Kul och viktigt tycker vi! Det ger oss också ökad möjlighet att sprida brottsförebyggande information, tips och råd, säger Andréa Tufvesson, tillförordnad gruppchef på ingripandeverksamheten i lokalpolisområde Linköping och en av skribenterna på Linköpingskontot.

Försvunna personer

På bara någon dryg vecka har Linköpingskontot fått över 1 400 följare och Värnamokontot över 1 100 följare.

– Vi ser att sociala medier är ett väldigt effektivt verktyg för att snabbt kunna nå ut med vårt budskap till en stor grupp människor. Våra följare kan förvänta sig bilder från polisens vardag men också att vi använder kanalen när det handlar om att leta efter försvunna personer eller uppmärksamma allmänheten på brottstrender i vårt område, säger Jonatan Wetterlind, gruppchef i lokalpolisområde Värnamo.

Övergripande syfte

Det övergripande syftet med polisens närvaro i sociala medier är att:

  • öka dialogen med allmänheten och vara synlig och tillgänglig där många människor befinner sig
  • dela brottsförebyggande information och tips för att minska brottsligheten
  • berätta om Polismyndighetens arbete för att öka tryggheten
  • nå ut med att Polismyndigheten vill ha tips och vittnesuppgifter för att lösa brott
  • stärka och marknadsföra Polismyndigheten och arbetsgivarvarumärket såväl externt som internt.

Källa: Polisen.se

Taggar