Nyheter

Ny skolskjuts ska upphandlas av kommunen

Nyheter Värnamo kommun ligger nu i startgroparna för att göra en ny upphandling av skolskjutsar.

Det nuvarande avtalet sträcker sig fram till den sista juli 2019.

Den kommande upphandlingen har redan börjat diskuteras i barn- och utbildningsnämnden .

Dessutom hölls det i veckan ett samrådsmöte med skolskjutsleverantörer.

För leverantörerna som lägger anbud så är det i stort sett samma riktlinjer som kommer att gälla.

En förändring är dock på gång.Priset för ett förlorat färdbevis kommer att fördubblas, från dagens 50 kronor till 100 kronor.

Taggar

Dela