Nyheter

Ny politisk ordning föreslagen

Nyheter På sitt senaste möte beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att delvis ändra på den politiska ordningen i Värnamo kommun.

På sitt senaste möte beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att delvis ändra på den politiska ordningen i Värnamo kommun. Bilder: Pixabay/David Alin

Det här är besluten i korthet:

– Från 1 januari 2023 ska kommunstyrelsen bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Nuvarande kommunstyrelse är 15 ledamöter och 15 ersättare.

– Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen ska vara heltidstjänster.

– Upphandlingsnämnden upphör 31 december 2022.

– Den 1 januari bildas ett näringsutskott under kommunstyrelsen. Utskottet får ansvar för upphandling, mark- och exploateringsverksamheten samt näringslivsfrågor där kommunen är representerad. Utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare i kommunstyrelsen. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen blir ordförande i utskottet.

– Vid årsskiftet upphör tekniska utskottet och en ny nämnd bildas, teknik- och fritidsnämnden. Den nya nämnden har nio ledamöter och nio ersättare.

Förslaget lämnas till kommunfullmäktige, som beslutar om ärendet den 24 november.

Källa: Värnamo kommun

Om kommentarer

Du som kommenterar tänk på det här:

Inga påhopp tolereras på politiker, andra personer, föreningar, myndigheter eller andra. Inga svordomar eller antydningar till detta tillåts, då tas kommentaren bort med automatik. Rasism är självklart inte tillåtet.

Vi vill gärna att ni använder ert riktiga namn eller har ett återkommande alias. Ibland tvingas vi ta bort kommentarsmöjligheten på grund av att våra regler inte följs.

Blir det ingen bättring så kommer vi att förändra möjligheten att kommentera.

Taggar

Dela


1 reaktion på Ny politisk ordning föreslagen

Kommentarsfunktionen är stängd