Nyheter

Ny detaljplan vid Rörstorp

Nyheter En handfull nya tomter finns med i den detaljplan kommunstyrelsen beslutade om i tisdags

Foto; Värnamo kommun

Möjlig bostadsbebyggelse vid sydöstra Skogsfållen vid Rörstorpsområdet blir nu verklighet. Kommunstyrelsen beslutade om att ny detaljplan över området skulle tas fram. De sex tomter som är tanken i detaljplanen angränsar till villabebyggelse på Rönnbärsvägen, Jordgubbsvägen och Hjortronvägen.

De sex tomterna som kommer att finnas med i nya detaljplanen, som ska innehålla bostäder, blir drygt 810 kvadratmeter stora och ska ha en byggnadsarea på minst 35% av fastighetsarean där största nockhöjd ska vara satt till 9 meter. Området benämns i nuvarande detaljplan från 1964 som ”allmän plats med benämning park eller plantering”. Området är idag vildvuxet utan märkbara nyttor för området. Vatten- och avloppsledningar finns redan i området.

Taggar