Nyheter

Ny bro över Storån på gång 

Nyheter Tekniska förvaltningen har som avsikt att ta fram förslag på en ny bro över Storån i Forsheda. Det står klart efter tekniska utskottets sammanträde.

Tekniska förvaltningen har för avsikt att ta fram förslag på en ny bro över Storån i Forsheda, fick tekniska utskottet veta under gårdagens sammanträde. Arkivfoto  [1/2]

Tekniska förvaltningen har för avsikt att ta fram förslag på en ny bro över Storån i Forsheda, fick tekniska utskottet veta under gårdagens sammanträde. Arkivfoto  [2/2]

Under gårdagens sammanträde i tekniska utskottet informerades utskottet om ärendet angående gång- och cykelbron över Storån i Forsheda.

Under de höga vattenflödena våren 2020 konstaterades att den gamla järnbron över Storån (mellan väg 27 och järnvägen) är i dåligt skick. I väntan på besiktning stängdes bron av för all slags passage. Besiktning har sedan utförts och visar på att bron är i mycket dåligt skick och måste renoveras eller ersättas. 

Bron har fram tills att den stängdes varit väldigt viktig för närrekreationen för invånarna i Forsheda samhälle. Något som styrks av bland annat Forsheda vägförening och lokala forum på sociala medier. 

Bron med sitt läge ligger längs den sträckning som Värnamo kommun samt Trafikverket pekat ut som den framtida sträckningen för en gång- och cykelled mellan Forsheda och Värnamo. Värnamo kommun har därför avvaktat med åtgärder på bron i väntan på Trafikverkets studier för att eventuella satsningar på bron inte ska avvika från Trafikverkets kravställningar på kommande GC-led. Avvikelser som kan göra att Värnamo kommun går miste om möjligheten till statlig medfinansiering. 

I närtida dialog med Trafikverket har framkommit att myndigheten inte ser att befintligt broläge är aktuellt för kommande gång- och cykelled. Efter det beskedet har teknisk förvaltningen kontaktat sakkunnig för att få en indikation på kostnader för renovering av befintlig bro, alternativt ersätta densamma. 

Den befintliga järnbron har ett visst kulturhistoriskt värde på grund av sin höga ålder men kostnader för renovering bedöms flera gånger högre än kostnader för att ersätta bron med en enklare variant för gång- och cykeltrafik. Tekniska förvaltningen har för avsikt att snarast ta fram förslag på ny bro över Storån med kostnadskalkyl och förslag på finansiering.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Ny bro över Storån på gång 

tills dess att den nya bron är klar så använder man järnvägsbron. Fakta.
En så prekär situation som den nu avstängda bron utgör så borde nya bron varit klar igår!

Kommentarsfunktionen är stängd