Nyheter

Nu stiger arbetslösheten bland utlandsfödda

Nyheter Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Värnamo kommun minskat, men i januari vände utvecklingen då andelen arbetslösa steg jämfört med året innan visar rapport från Newsworthy...

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Värnamo kommun med 0,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i januari på 11,6 procent.

Under januari månad rapporterade Värnamo kommun en total arbetslöshet på 4,9 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,2 procentenheter). Även i Jönköpings län stiger arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att fem av 102 invånare i åldern 16 till 65 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (834 färre än i januari i fjol).

Värnamo är inte den enda kommunen i Jönköpings län där arbetslösheten går uppåt. Vi ser i själva verket just nu en uppgång i samtliga kommuner. Störst är ökningen i Sävsjö, där arbetslösheten stiger med 1,5 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Värnamo alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Jönköpings län (4,9 procent i kommunen, jämfört med 6,1 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Sävsjö har den högsta (8,9 procent).

I riket som helhet steg arbetslösheten i januari jämfört med året innan (+0,3 procentenheter) och ligger nu på 6,8 procent. 177 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,4 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,2 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,6 procent i Värnamo under januari månad, motsvarande tolv av 103 personer. Det är 0,2 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (−519 om man räknar personer). Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de 33 föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit lägre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,7 procentenheter i Värnamo. Det är ungefär samma skillnad som för ett år sedan.

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Värnamo om man jämför med andra kommuner i Jönköpings län. Gnosjö har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Habo har den största.

Till skillnad från den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga  (–0,3 procentenheter). I januari var 6,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sex personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 116 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Värnamo lägre än i Jönköpings län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,6 procentenheter.

Källa: Newsworthy

Taggar

Dela