Nyheter

Nu kan du påverka framtiden trafik i Värnamo

Nyheter Värnamo stad  ska växa, både geografiskt och när det gäller antalet själar som ska bo i stan.

Trafiken kommer att påverkas när Värnamo förtätas och fler flyttar till kommunen.

Detta är något som kommer att ha stor påverkan på trafiken i city och i kransorterna.

Planer på förändringar finns.

Det nya trafiksystemet i kommunen ska vara hållbart – miljömässigt, ekonomiskt och socialt, säger politiker och tjänstemän.

Men innan några större förändringar kommer att ske ska allmänheten ges tillfälle att tycka till om planerna.

Plan för trafiken i Värnamo kommun ligger därför nu ute på samråd.
Mellan den 1 juli och 30 september finns möjligheten för allmänheten att göra sina röster hörda.
Planen ligger till grund för fortsatt arbete med åtgärdsplaner för trafik som dels är tjänstemännens stöd i det dagliga arbetet med kommunens fysiska planering och dels omfattar olika åtgärder.Planen innehåller övergripande principer, det vill säga. vad som ska uppnås.

För de som vill fördjupa sig i dessa handlingar spå finns de tillgängliga på kommunens hemsida.
Handlingarna finns även utställda i Stadshusets foajé, Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Värnamo huvudbibliotek.
Taggar

Dela