Nyheter

Nu invigs båtramp vid Bolmen

Nyheter Värnamo kommun har fått en tillgänglig båtramp som redan före tillkomsten varit omdebatterad.

  [1/9]

  [2/9]

  [3/9]

  [4/9]

  [5/9]

  [6/9]

  [7/9]

  [8/9]

  [9/9]

Gavlö finns i norra änden av sjön Bolmen, cirka 30 km söder om Värnamo i Värnamo kommun:

– Vi har här skapat en av Sveriges mest tillgängliga och allsidiga båtramper. Den kommer att användas av båtiläggare, i forskningsändamål, för räddningstjänst, som sambandscentralplats vid olyckor, helikopterplatta och är tillgänglig för funktionsnedsatta. Denna båtramp är den enda allmänna båtrampen i Värnamo kommun och i sjön Bolmen, berättar John-Erik Svensson som är en av dem som arbetat med anläggningen.

Projektet startade med att en förening bildades i syfte att göra sjön Bolmen tillgänglig. I projektet har ingått Bolmens Fiskevårdsområde, Leader Linné, Regleringsfonden i Växjö samt Värnamo kommun. Ett stort ideellt engagemang med cirka 600 timmar har nedlagts av ortsbor. Projektledare har varit John-Erik Svensson, byggledare Kurt Kårhammer och medhjälpare Mats Svensson.

Projektet avslutas med en offentlig invigning till helgen.

På bilderna syns John-Erik Svensson och Kristina Svensson.

Taggar