Nyheter

Nu fler än fem miljoner bilar

Nyheter Under juni månad nyregistrerades 67 553 personbilar, en ökning med 69,4 procent jämfört med juni månad föregående år.

Arkivfoto; Antalet elbilar ökar i Sverige

Den stora ökningen beror huvudsakligen på det nya bonus malus-systemet som innebär förändrande fordonsskatteregler från 1 juli 2018. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Av de nyregistrerade bilarna var 66 441 av årsmodeller från 2016–2018 och 1 112 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 25 439 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 41 002 fordon. Ökningen innebär även att det nu är mer än fem miljoner personbilar i trafik.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 17 658 under juni, vilket är en ökning med 169,0 procent jämfört med juni året innan.

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar ökat med 15,6 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 95 560, en minskning med 7,7 procent jämfört med samma period föregående år.

Källa; SCB

Taggar

Dela