Nyheter

Nu blir det skyddsjakt på varg

Nyheter Nu blir det skyddsjakt på varg i bygden.

Varg synlig utanför Ljungby. Foto: Thimmy Modeé

Länsstyrelsen i Jönköpings och Västra Götalands län har beslutat om skyddsjakt efter en varg. Anledningen är den senaste tidens angrepp mot får och avsaknaden av andra lämpliga lösningar för stunden. Skyddsjakten gäller till och med den 16 augusti 2020 och ska inledas och genomföras i samråd med Länsstyrelsen.

Under maj, juni och juli har varg angripit och dödat får vid åtta tillfällen i Ulricehamns och Tranemo kommuner i Västra Götalands län, samt i Gnosjö och Gislaveds kommuner i Jönköpings län. De fyra senaste angreppen har skett i Gnosjö, Tranemo och Gislaveds kommuner den 21 till 28 juli.

Besiktningspersonerna har samlat in DNA-prover från angreppen för analys. Målet är att säkerställa om det är en eller flera individer av varg som utfört angreppen, och om det i så fall rör sig om genetiskt värdefull varg. Inget av proven har kunnat ge svar på individnivå. Sannolikheten att det ska finnas flera vargar i det aktuella området är liten. Därför bedömer länsstyrelserna i Jönköpings och Västra Götalands län att det handlar om en och samma vargindivid som utfört de fyra senaste angreppen i juli månad. En vargindivid som har vant sig vid att angripa får, kommer att orsaka stora kostnader och mycket oro och vargindividen kommer troligtvis att fortsätta med sitt beteende och angripa får.

I det aktuella området finns det flera fårbesättningar och det saknas tillräckliga resurser för att på kort tid kunna skydda samtliga med rovdjursavvisande stängsel. Länsstyrelserna bedömer att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt, för att angreppen ska upphöra och beslutar därför om skyddsjakt.

Foto: Thimmy Modeé

  [1/7]

  [2/7]

  [3/7]

  [4/7]

  [5/7]

  [6/7]

  [7/7]

Taggar

15 reaktioner på Nu blir det skyddsjakt på varg

Det finns en hundras som tar varg och björn. Men dom vaktar boskapen. Så vad är problemet, att döda allt som ni inte vill ha. Det ingår i er verksamhet att det blir förlust. Men äta ska vi? Skaffa bättre hägn.

Bättre stängsel runt fårhagarna håller vargen ute. Då tvingas den hålla sig till möss och annat småvilt. Hoppas denna vargen klarar sig från jägarna. Vildsvinen är de verkliga marodörerna. Men ändå finns det ”jägare” i våra bygder som sysslar med ytterligare utplantering.

All varg som angriper får eller hund ska skjutas direkt! Varg måste jagas för att förstå att människan är farlig…

Så bra. Och ni som skriver att visst svinn får man räkna med. Så kan jag som fårägare berätta hur stort svinnet blir på en död tacka på 1 år. 3 lamningar på 2 år får de med 1.6 lamm per gång medel i Sverige. De går i produktion till ca 7 års ålder. 1.6×3 =4.8 x 3 =14.4 lamm. Slaktpris ger ca 1300 kronor dvs 18500 kronor ca per tacka i förlust. Då har man inte räknat in eu-bidrag för tackan med några kronor per år och tackans slaktpris. Dessutom alla avkommor efter henne som det ska avlas på. Säg att hälften av hennes blir tackor och går till avel då är det ytterligare 18500×7 till. Detta är på ett djur! För en lantbrukare är detta stora pengar och jätteförlust.
Ok om man från regeringen eller staten fått ut 50000 per tacka konstaterat dödad av varg. Då kunde inkomstbortfallet kompenseras något. Men detta tas från just dina skattepengar och troligtvis inget ni vill stå för. Bättre att i detta fall ta bort denna vargen som tydligen tycker att kylskåpet äntligen är hittat och inte kommer sluta förrän det är tomt.

Alla bönder som får problem med vildsvinen verkar mindre intressanta, trots att vildsvinen orsakar mycket mer problem eller skogsägare med älgar, eller alla som råkar illa ut i över 60000 viltolyckor per år. Har man ordentliga stängsel som är välskötta så är det sällan varg tar sig in.

Till er som tycker att vi skall ha varg i Småland.

Vargen är ett stort köttätande djur från hundfamiljen. Vargens vikt kan nå 70-80 kg, men vanligtvis väger vuxna män 40-50 kg (honor är mindre). Stora tänder och kraftfulla käftar tillåter vargen att döda även stora djur som en vuxen älg eller häst. Starka ben bär den i många tiotals kilometer. Vargens möjligheter som jägare är mycket stora. Det bör noteras att detta djur under lång tid inte klara sig utan mat alls.
I länder där de haft varg alltid ta man in tamboskapen om nätterna . I Sverige där vi inte har vi inte de traditionerna då vi inte haft varg under hela 1900 talet.
Särskilt under decennierna kring år 1800 var rovdjursstammarna mycket starka, säkert mycket tack vare alla tamdjuren som fanns i skogarna. Redan då fördes statistik och år 1829 blev 463 hästar, 3.108 nötkreatur, 504 svin och 19.104 får och getter dödade. Totalt blev 35.000 tamdjur rivna det året i Sverige.

Mellan åren 1827 och 1839 dödades i genomsnitt 520 vargar per år i Sverige. På 1850-talet dödades 1.850 vargar i Sverige. Avskjutande av den svenska vargstammen började i södra Sverige och från 1870-talet verkar den mest ha varit koncentrerad till landets nordligaste delar. Den svenska vargstammen uppskattades till ett hundratal djur år 1900.

I slutet av 1930-talet var det praktiskt taget bara i nordligaste delen av landet som det fanns varg. Vargarna trängdes undan allt mer norrut och till sist fanns där i stort sett bara kvar enstaka, spridda djur uppe i fjällkedjan.

Vargen fridlystes 1966 då fanns det högst ett 10-tal vargar kvar i Sverige.

Vill vi gå tillbaka till dessa mängder av varg då är det fel personer som är i beslutande ställning.
De borde utbildas om de är mottagliga för detta är tveksamt.

Det kommer att sluta i katastrof, tänk om alla pengar som gått till vargprojektet gått till sjukvård, barnomsorg, äldrevård mm.

Årligen dödas 300 hundar av trafikskador samband med jakt, 30 av tåg, 10 vådaskjutes av jägarna själva, 7 av varg, 35 drunknar och 200 dödas av vildsvin. Intressant att se att jägarna är farligare än vargen för sina hundar. Försäkringsbolagens statistik.

Vargen i Sverige är starkt hotad enligt rödlistan. Vi har en alldeles för inavlad vargstam. 0,23 % är ungefär som syskonparning. Att verka för vargens naturliga utbredningsområden är ju regeringens agenda. Vilket nu stoppas av Lst och Naturvårdsverket eller om nu jägarna skjuter med medvetenhet tikarna, för det är tikarna som väljer revir. Och nu slipper det ju ses över stängsel.

Kommentarsfunktionen är stängd