Nyheter

Nu blir det bidrag för glasögon

Nu blir det bidrag för glasögon

Nyheter Från 1 mars 2016 får barn och unga mellan 8–19 år ett bidrag för glasögon eller kontaktlinser.

För att ta del av bidraget vänder du dig till en optiker i Jönköpings län.

Det är regeringen som har beslutat om bidrag till glasögon eller kontaktlinser – glasögonbidrag. Bidraget är 800 kronor och dras av på priset direkt hos optikern. Om glasögonen eller linserna kostar mindre än 800 kronor är bidraget lika stort som kostnaden.

För att ta del av bidraget vänder du dig en valfri optiker i Jönköpings län för synundersökning. Du behöver inte ha remiss från ögonläkare eller ortoptist om du inte har en ögonsjukdom.

Syftet med glasögonbidraget är att alla ska kunna delta på lika villkor i skolan och på fritiden.

– En mer jämlik tillgång på glasögon bedöms motverka att barn och unga som lever i familjer i ekonomisk utsatthet och i dag inte får bidrag för glasögon hamnar i utanförskap, säger Eivor Blomqvist, sektionschef inom avdelningen folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Sedan tidigare finns glasögonbidrag för barn i åldern 0–8 år. Synundersökningen görs då av ögonläkare eller ortoptist på ögonkliniken. Hur stort detta bidrag är bestämmer varje region och landsting själv. I Jönköpings län är glasögonbidraget för barn 0–8 år 700 kronor.

Taggar