Nyheter

Nu är det inte som vanligt…

Nyheter Säkerhetssamordnare Marcus Skytt och kommundirektören Ulf Svensson inledde gårdagskvällens kommunfullmäktige med information om rådande läge.

Marcus Skytt informerar

– Det är inte som vanligt just nu. Vi är förskonade i kommunen, än så länge, det här är mycket viktigt och vi ska få en lägesinformation av Marcus Skytt och Ulf Svensson, börjar fullmäktiges ordförande Camilla Rinaldo Miller (KD) berätta inför fullmäktige under gårdagskvällen.

Ulf Svensson, kommundirektör, inledde med en kort historia om vad som hänt;

”Jag har gjort en enkel tillbakablick. Varför är vi där vi är idag? 31 december fick WHO information om att 41 personer drabbats av ett okänt virus i Wuhan i Kina. 1 januari kopplas det till en lokal marknad i Wuhan. 7 januari identifieras ett virus. 11 januari inträffar första dödsfallet. 23 januari sätts hela Wuhan i karantän. 24 januari första fallet i Europa. 31 januari första fallet i Sverige. 15 februari första dödsfallet utanför Asien. 23 februari tar smittan riktig fart i Italien. Sen händer det mycket runtom i världen. Vad har vi gjort i Värnamo kommun hitintills?”

– 28 januari  träffade jag vår beredskapssamordnare där vi uppmanade förvaltningscheferna att se över sin bemanning utifrån ett personalperspektiv. Vecka 8 träffades våra kommunikatörer och på regionalt håll började vi med ett lokalt informationsmöte. Vi bestämde oss för att den pandemiplan skulle skyndsamt hanteras. Viktigt instrument när man ska åtgärder att stort personalbortfall. Efter det kallade landshövdingen till ett krishanteringsråd 6 mars. Vi träffas varje måndag i alla förvaltning, polisen, kommunala bolag för att fatta gemensamma beslut, berättar Ulf Svensson och lämnar över till säkerhetssamordnaren Marcus Skytt fortsatte informationen.

– Det är en komplex uppgift för samhället i stort och i världen. Vi är några stycken som har arbetet många timmar de senaste veckorna. De åtgärderna vi beslutar idag kan vi få göra ett nytt omtag på imorgon. Vi har en tjänstemannaledning där vi träffas och samordnar det arbete vi har. Det innebär att det här berör mer än en förvaltning. Givetvis har vi löpande samråd med övriga aktörer i kommunen. Vårt uppdrag är att ta fram en gemensam lägesbild, vi tar fram beslutsunderlag med riktlinjer och rutiner. Vi arbetar kommunövergripande, det är ett enormt informationsbehov nu. Utifrån detta föreslår vi många åtgärder. Vi deltager bland annat i F-samverkan och där får vi mycket stöd och hjälp av och med varandra. När vi träffas samlar vi den bild som vi har lokalt, med förvaltning, SÅM, kommunala bolag, Värnamo näringsliv, polis och Värnamo city. Analysen är svår, vi gör en analys på kort och lång sikt. Vi planerar för olika scenario, vad gör vi om 20% eller 50% av våra medarbetare är borta. Vilka verksamhet måste fortsätta under tiden, vilka verksamheter kan pausas under en viss tid? Vilket stöd kan jag komma att behöva från annan förvaltning?

– Utmaningarna är många och det handlar om bland annat materialtillgången till omsorgsförvaltningen. Den inventeras löpande. Här är det av största vikt att vi har tillgång till det vi behöver inom omsorgen. Blir vi tvingade att flytta från en förvaltning till en annan. Hur ska vi lösa sommar och semestern? Kommunikationen internt och externt är en utmaning. Uthållighet över flera månader är något som är en utmaning, berättar Marcus Skytt. 

Information till fullmäktigeledamöter

Ulf Svensson, kommundirektören, fortsätter;

– Varje onsdagsmorgon träffas alla kommundirektörer. Vad är utmaningen? Det är bristen på skyddsutrustning. Socialstyrelsen har nu fått uppdraget. Senaste i dag skulle man ha läget under kontroll hörde jag. Men regionerna är prioriterade före kommunen. Sveriges kommuner och regioner verkar uppåt till regeringen med hemställan att det ska vara möjligt att göra prioriteringar inom socialtjänsten och att man får göra detta innan beslut tas. Avsteg om offentlig upphandling, vi vill ha generella statsbidrag, vi vill använda pengar där det behövs. Prioritera barnomsorg diskuteras. Civilsamhället har träffat en överenskommelse med frivilligorganisationen. Information är oerhört viktigt. Det flyttades över till ett fokus hur sjukhuset ska klara sig, nu är det fokus på lokala näringslivet hur de ska klara sig. Det vill till att vi hänger med i det här fokuset, som ändrar sig ständigt. 1177 har en normal dag 20 000 samtal. När det var i mitten av mars var det 130 000 samtal per dygn och hälften kom fram. En del kan avhjälpas med att rätt information delas, berättar Ulf Svensson.

– Vi behöver ett krisavtal med fackombuden, som nu har skrivits under, där man kan göra avsteg i en krissituation, hinder för personalförsörjning. Man måste exempelvis ha ett utdrag ur belastningsregister vid nyanställning. Den tar 10 dagar att få tillbaka. Vi vill ha den med vändande post, sådana saker underlättar vårt arbete, avslutar Ulf Svensson.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *