Nyheter

Naturvårdsbränning ska göras i Nennesmo

Nyheter Bränningsobjektet är beläget i Gislaveds kommun. Syftet med naturvårdsbränningen är att vårda och återskapa brandpräglade skogsmiljöer.

Under försommaren kommer en naturvårdsbränning att ske i naturreservatet Nennesmo (Gislaveds kommun), strax nordväst om Reftele.

Flera hotade växt- och djurarter behöver bränd skog för sin långsiktiga överlevnad, men även vanligare arter som tjäder och blåbär gynnas av en naturvårdsbränning. Bränningen är en del i reservatens planerade skötsel och genomförs av erfarna och särskilt utbildade personer. Bränningarna kommer att gynna den biologiska mångfalden och är också en del i Sveriges åtagande gentemot EU att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för arter och miljöer i Natura 2000-områden.

Bränningsobjektet omfattar cirka 10 hektar och ligger inom naturreservatet och Natura 2000-området Nennesmo. Bränningsområdet består till största delen av fastmark med barrblandskog. I området finns det områden med barrsumpskog och upp till 200-300 år gamla tallar.

Bränningen kommer att genomföras av Skogssällskapets förvaltnings AB, som har tidigare erfarenhet från flera bränningsuppdrag. Länsstyrelsen kommer att ha personal på plats under bränningen.

Rökutvecklingen blir ofta kraftig vid en naturvårdsbränning och röklukt kan kännas i flera dagar. Det är tyvärr svårt att förutse var röken tar vägen på längre avstånd från brännan, då det bland annat beror på hur luftlagren är skiktade. Små ändringar i vindriktningen kan snabbt ge stora förändringar i vart röken sprider sig och var det kan uppstå mer koncentrerade ansamlingar av rök.

Länsstyrelsen uppmanar dig som besöker något av naturreservaten efter bränningen att iaktta stor försiktighet, eftersom trädrötter och stammar kan ha brunnit av och då riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder.

Datum för bränningen är ännu inte bestämt då flera faktorer är avgörande för att kunna genomföra en naturvårdsbränning.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *