Nyheter

Nattis ska förstärkas

Nyheter I en debattartikel poängterar Socialdemokraterna nattisverksamhetens betydelse för Värnamoborna och meddelar att de budgeterar för en förstärkning av verksamheten i 2022 års budget.

Nattisverksamheten har varit hotat sedan den alliansstyrda barn- och utbildningsnämnden skulle hantera nämndens effektiviseringskrav. Förslagen som kom från Alliansen var att skära i verksamheter som inte kommunen måste utföra enligt lagen. Nattisverksamheten blev en sådan. För Socialdemokraterna kom detta inte på frågan.

Nattisverksamheten är en fråga som drivits av Socialdemokraterna i Värnamo i snart 20 år. Vi vet att behovet finns, och kommer att finnas, så länge som vi har arbeten på obekväma tider. Vi vet att det i kommunens verksamheter finns anställda som nyttjar nattisverksamheten, likaså de som är anställda inom företag, handeln och restaurangbranschen. Vi vet också att många av dem som nyttjar den här verksamheten är kvinnor, vilket innebär att detta i allra högsta grad är en fråga som berör jämställdhet på arbetsmarknaden. Nattisverksamheten handlar om en trygg barnomsorg på flexibla tider men nattisverksamheten skapar också förutsättningar och möjligheter för människor att ta och behålla arbeten. Därför var alliansens förslag märkligt och egentligen otänkbart. Trösklarna för att kunna ta och behålla arbeten ska sänkas, inte höjas.

Det rimmar inte rätt att å ena sidan säga att man värnar om näringslivet men å andra sidan slå undan benen för många arbetstagare. Att arbetande människor är ett villkor för ett lyckat näringsliv kan man tycka att alla borde begripa. För att kunna ha en fungerande vård, omsorg, blåljusverksamhet, ett aktivt och konkurrenskraftigt näringsliv samt en handel som är tillgänglig på kvällar och helger, så måste vi också ha människor som har förutsättningar att kunna arbeta på obekväma tider.

Nattisverksamheten är en förutsättning för många människor som arbetar helger, kvällar och nätter. Därför kan inte den här verksamheten tas bort och bör inte heller skalas av. Alla arbetande människor har inte samma privata omständigheter och har därför behov av exempelvis barnomsorg på olika tider och dagar än vad som är ’det vanliga’. Man kan ju tycka att den alliansstyrda kommunen i Värnamo, som erbjuder arbeten på obekväma tider, bör se och erkänna detta i sin roll som arbetsgivare. Likaså kan man anse att det rimmar dåligt med Centerpartiets uttalande om att skapa möjligheter för småföretagen att leva och utvecklas, för att inte tala om hur det skadar deras egen jämställdhetspolitisk.

Alliansen kom till slut fram till att nattisen bör vara kvar. Det sista beslutet från nämnden innebar att nattisverksamheten finns kvar men med fyra veckors semester och ingen verksamhet på storhelger. Verksamheten ska också bedrivas varannan helg. Enligt vår mening ska nattisverksamheten förstärkas, inte skalas av. Socialdemokraterna kommer därför att återkomma med förstärkning av nattisverksamheten i budget för år 2022. Vi ser att en flexibel barnomsorg är en viktig del i vårt samhällspussel och vi tror inte att behovet kommer att minska de närmsta åren. Tvärtom! Vi vill ha ett starkare samhälle och ett tryggare Värnamo.

Socialdemokraterna i Värnamo

genom

Azra Muranovic, Oppositionsråd

Britt-Marie Sellén Nilsson, 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Desiré Törnqvist, ordförande S-kvinnor i Värnamo / Regionfullmäktiges ordförande

Bo Svedberg, ordförande Värnamo Arbetarekommun / ledamot Kommunstyrelsen

Anette Myrvold, ledamot kommunstyrelsen/vice ordförande för LO-distrikt Småland-Blekinge

Åke Wilhelmsson, 2:e vice ordförande i Omsorgsnämnden

Anders Jansson, 2:e vice ordförande i upphandlingsnämnden

Susanne Andersson, ledamot kommunstyrelsen

Mikael Andersson, ersättare kommunstyrelsen /LSS-jurist

Taggar

Dela