Nyheter

Näringslivet ger kommunen bra betyg

Nyheter Värnamo kommun förbättrar sig stadigt i SKL:s återkommande enkätundersökning

Värnamo kommun förbättrar sig i SKL:s undersökning.

Företagare fortsätter att ge Värnamo kommun bra omdömen. Det visar en mätning från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Mest nöjda är företagarna med brandärenden och livsmedelsärenden.

Det är sjätte gången SKL gör en så kallad öppen jämförelse av hur nöjda företagare är med kommunernas service och hur effektiv myndighetsutövningen är. Det utmynnar i ett NKI-värde (NKI: nöjd kund-index). Värnamo hamnar på NKI 76, vilket är samma som i fjol och något högre än genomsnittet för de 184 kommuner som medverkar.
Av de kommuner i länet som är med i jämförelsen hamnar Tranås högst med NKI 80, följt av Eksjö på 79 och Vetlanda på 78.
De som svarar på enkäten är företagare som har använt sig av den kommunala servicen, totalt 146 stycken.
Jämförelsen tittar också på hur kommunen uppfattas uppdelat på olika myndighetsområden. NKI Värnamo ligger i nivå med övriga riket och länet och i många delar något över genomsnittet. Brandtillsyn och livsmedel får högst betyg. Bemötande och kompetens får högst betyg i den del som handlar om serviceområden.
– Vi utvecklar ständigt vår service till företagen och medborgarna. Det är viktigt i arbetet med ökad tillväxt att ha en bra service. Det är glädjande när arbetet ger resultat, säger Conny Eskilson, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.
De myndighetsområden som ingår i undersökningen är brand, bygg, mark, miljö, livsmedel och servering. För varje myndighetsområde mäts också information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
Samma enkät skickas också till privatpersoner, till exempel den som haft brandskyddskontroll i sin bostad.

Taggar