Nyheter

Näringslivet är bra här

Näringslivet är bra här

Nyheter Näringslivet i Jönköpings län har god konkurrenskraft och tillväxt.

Det visar en rapport från analysföretaget Bisnode som på uppdrag av Region Jönköpings län har gått igenom bokslut från länets aktiebolag under sex år.

– Alla siffror som visar tillväxt är på plus, vilket är positivt. Men tillväxten är något lägre än riksgenomsnittet, medan konkurrenskraften är något starkare än riksgenomsnittet. Det finns en otroligt stark grundstabilitet bland länets företag som på sikt skulle kunna ge ännu större tillväxt, säger Magnus Johansson på Bisnode.

Bisnode har granskat bokslut under sex år från nästan 15 000 aktiebolag i Jönköpings län med omkring 92 000 anställda. Företagen jämförs ur en rad aspekter: branschvis, kommunvis, nationellt, stad, landsbygd, ålderstruktur, storlek med mera.

– Det ser väldigt bra ut för företagen i Jönköpings län. Vi har haft en uppåtgående trend ganska länge nu, säger Mikael Gustafsson, sakkunnig i näringslivsfrågor, Region Jönköpings län.

I morgon den 29 januari presenterar Bisnode hela resultat från analysen för näringslivschefer, planerings- och utredningsansvariga i kommuner, företrädare för branschorganisationer, med flera.

Taggar