Nyheter

När får jag vaccinera mig?

Nyheter I fyra faser kommer vaccineringen i regionen göras. Faserna sträcker sig till juni månad.

Arkivbild från tidigare vaccineringar

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccination först.  De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Det är följande personer:

  • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
  • Du som arbetar nära personer som bor på särskilda boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
  •  Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination: Du som är 70 år eller äldre. Du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.

Fas 1, januari-februari
Under fas 1 vaccinerar vi personer som bor på särskilda boenden för äldre, personer som har hemsjukvård och personalen på dessa boenden. Vaccinering av dessa personer har påbörjats och sker i januari på de särskilda boendena och i hemmet.

Under fas 1 vaccinerar vi också personer som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp. Vaccinering av dessa personer har påbörjats och sker i januari och februari på vårdcentral.

Med start i januari månad vaccinerar vi även viss prioriterad vårdpersonal, utifrån tillgång på vaccin.

Fas 2, februari-mars
Under fas 2 vaccinerar vi personer som är 70 år eller äldre. De äldsta vaccineras först. Vaccinering av dessa personer sker preliminärt i februari på vårdcentral.

Under fas 2 vaccinerar vi också vuxna som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Vi vaccinerar även personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Vaccinering av dessa personer sker preliminärt i februari och mars på vårdcentral.

Fas 3, mars-april
Under fas 3 vaccinerar vi övriga personer som är 18–69 år och som tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten arbetar med att specificera dessa riskgrupper.

Vaccinering av dessa personer sker preliminärt i mars och april på vårdcentral.

Fas 4, april-juni
Under fas 4 vaccinerar vi övriga personer som är 18-69 år som inte tillhör en riskgrupp.

Vaccinering av dessa personer påbörjar vi preliminärt i april och det kommer ske på vårdcentral.

Region Jönköpings län informerar prioriterade grupper om hur de får eller bokar tid för vaccination. Det är inte möjligt för övriga att boka tid för vaccination. Vi ber er därför att inte kontakta vården för bokning av vaccination. Det är inte bestämt hur du får en tid, om det exempelvis kommer en kallelse eller om du kommer kunna boka en tid digitalt.

Fotnot: Det är gratis, samt frivilligt, att vaccinera sig mot covid-19.

Källa: Region Jönköpings län

Taggar

3 reaktioner på När får jag vaccinera mig?

Konstigt att många andra länder planerat att vara färdigvaccinerade till påsk, men inte Sverige?

Än finns det de som varken är för eller emot vaccinet.
Staten skulle betala om det blir följder, men för vad betalar de? Det sägs ingenting om och vilka biverkningar som kan uppstå. Det talas det tyst om. Det har ju knappast hunnit testas såvida ännu, utan att allt sker på människors frivillighet.
Blir det flera nästan narkolepsifall på detta vaccin, vad händer då, när även den första gruppen där och då blev drabbade och inga läkemedelsbolag ville ta hörsägen om det.
Man kan undra.

Gratis? Jag känner igen uttrycket från de kommunistiska diktaturerna. Är det nån som tror att Gud betalar?

Korrekt är att vi får betala via skatten.

Kommentarsfunktionen är stängd