Nyheter

Nämnderna ska reparera det hotade underskottet i kommunkassan

Nyheter Kommunstyrelsen ligger lågt och fattar inga nya beslut med anledning av det hotande ekonomiska underskottet.

I stället låter man nämnderna arbeta med att minimera nämndernas underskott.
När kommunstyrelsen i går höll sitt möte så presenterade nämnderna vilka åtgärder som de ska genomföra, för att budgeten ska komma i balans.

Beslutet kommunstyrelsen tog  handlade om en fortsatt återhållsamhet för alla nämnder, samt att man vill invänta nästa delårsrapport och besked statens framtida bidrag.
Först efter det så kan nya åtgärder presenteras av kommunstyrelsen.
Som Värnamo.nu berättat om tidigare blev det ingen behaglig inledning på sommaren för kommunens ekonomer och beslutsfattarna.

Delårsrapporten pekade på ett rejält underskott.
Ett underskott som ingen verkade ha sett skulle komma.
Inledningsvis så kunde det inte heller presenteras vad som orsakat att halvårsprognosen helt plötsligt visade på ett minusresultat med 18 miljoner kronor.

Senare förklarade kommunstyrelsen ordförande, Hans-Göra Johansson (C) att en stor anledning till underskottet berodde på ändrade spelregler när det gäller statliga bidrag till kommunen.
Statliga bidrag som helt dragits in eller som minskats .
– Värnamo kommun har en i grunden stark ekonomi och det vi gör nu är att säkerställa att det fortsätter att vara så.
Vi vill långsiktigt uppnå en budget i balans med inriktning på att bibehålla en kärnverksamhet med god kvalitet och också vara en trygg arbetsgivare, säger Hans-Göran Johansson.

Arkivfoto

– Vi vill bibehålla en kärnverksamhet med god kvalitet, säger kommunstyrelsens ordförande, Hans-Göran Johansson (C) Arkivfoto

Taggar