Nyheter

Något sjunkande arbetslöshet i länet

Nyheter Arbetslösheten i länet sjönk något i maj jämfört med maj 2018.

Siffror från arbetsförmedlingen för maj 2019 – Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2018.

  • 5,6 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 9 947 personer (10 061).
  • 6,4 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 1 421 personer (1 463).
  • 4 304 personer var öppet arbetslösa (4 559).
  • 5 643 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 502).
  • 653 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (554).
  • 1 076 personer fick arbete (1 347).
  • 121 personer varslades om uppsägning (109).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Taggar

Dela