Nyheter

Myrvold (S): Barns rättigheter och lika möjligheter – en hjärtefråga

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Anetté Myrvold (S).

Anetté Myrvold (S). Bild: David Alin

Kan du beskriva dig själv?

– Jag heter Anetté Myrvold, är 44 år, har sambo och tre barn. Jag har tidigare arbetat som ombudsman på fackförbundet Byggnads och innan dess IF Metall. Har även 12 år inom industrin bakom mig.

Har du önskat eller tilldelats platsen i kommunfullmäktige?

– Tilldelats.

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?

– Barns rättigheter och lika möjligheter har alltid legat mig varmt om hjärtat. Det ska inte spela någon roll vart du bor, vari du eller dina föräldrar kommer ifrån, vilken inkomst de har och så vidare.. som barn ska du ha möjlighet att vara delaktig i samhällets olika aktiviteter oavsett bakgrund. Sedan gillar jag arbetsmarknadsfrågor, mycket hänger samman och jag tycker att vi som kommun kan ställa mycket högre krav när vi anlitar företag till att exempelvis bygga en kommunal verksamhet eller om vi köper in en tjänst av ett bolag så kan vi ställa krav på schyssta villkor. Det är bara tillsammans vi kan stoppa osund konkurrens.

Vad ser du fram emot under mandatperioden?

– Att få lära känna verksamheterna mer, en del verksamheter kanske har större utmaningar än andra och där är det viktigt med en bred samsyn. Många av KF-ledamöterna är även representerade i olika nämnder och styrelser, vilket gör att de fångar upp utmaningar tidigt och jag tror att det är bra att alla våra politiker är med även på ett tidigt stadie.

—————

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag.

De röstberättigade invånarna i kommunen väljer fullmäktige i allmänna val vart fjärde år (samtidigt som riksdags- och regionvalet). I Värnamo består kommunfullmäktige av 51 ledamöter och 29 ledamöter. De flesta av dem har ett vanligt jobb och ägnar sig följaktligen åt politiken på fritiden.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer och samhällsplanering. Fullmäktige bestämmer också hur de olika nämnderna sätts samman, vilka arbetsuppgifter de har och vilka som ska vara ledamöter. Mandatfördelningen 2022-2026 ser ut som följer:

Socialdemokraterna 14 mandat
Moderaterna 11 mandat
Sverigedemokraterna 9 mandat
Centerpartiet 8 mandat
Kristdemokraterna 5 mandat
Liberalerna 2 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat

Taggar

Dela