Nyheter

Museiförening vill diskutera renovering

Nyheter Stora skolan i Ohs behöver en genomgång. Nu vänder sig Ohs Bruks Järnvägs Museiförening till Värnamo kommun med en önskan om att få en hjälpande hand.

2020 fyllde Ohs Bruks Järnvägs Museiförening 50 år. På grund av rådande pandemi, resulterade jubileumsåret i halverade årsintäkter i jämförelse med en normalsäsong. En av anledningarna till inkomsttappet var beslutet att ställa in 2020 års tomtetåg. För Ohsabanan är ekonomin av avgörande betydelse, där underhåll av såväl fasta anläggningar och rullande materiell årligen kostar stora summor. Kostnader för löpande drift och underhåll ryms inom ett normalt intäktsår, men till mer omfattande investeringar räcker resurserna till.

För ett antal år sedan skänkte Värnamo kommun Stora skolan i Ohs till museijärnvägen. Byggnaden utgör en viktig del av föreningsverksamheten, då den rymmer inkvarteringslokaler, matsal, bibliotek, verkstad och förråd. 2010 genomfördes en komplett takrenovering på byggnaden, men i dag är byggnaden i stort behov av underhåll. I första hand handlar det om en akut fasadrenovering, installation av ett nytt värmesystem och renovering av hygienlokaler.

Föreningens beräknade totalkostnader ryms inte föreningens budget, vare sig ekonomiskt eller personalmässigt. Därför vänder de sig nu till kommunledningen med en önskan om att få hjälp att genomföra renoveringen.

Läs mer om Ohsabanan här.

Taggar

Dela