Nyheter

Muranovic (S): Vi måste engagera ungdomarna i samhället

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Azra Muranovic (S).

Azra Muranovic (S). Bild: Pressbild

Kan du beskriva dig själv?

– Jag är en väldigt samhällsintresserad person. 

Har du önskat eller tilldelats platsen i kommunfullmäktige? 

– Jag sitter i fullmäktige för att jag ville göra det och för att jag har fått kommuninvånarnas förtroende. 

Vad är det för frågor som engagerar dig mest? 

– Alla frågor. Jag har väldigt svårt att begränsa mig. 

Vad ser du fram emot under den här mandatperioden?

– Både att förskolorna och skolorna kommer på plats men också att vi kan göra något meningsfullt för ungdomar, att få dem att engagera sig i samhället och vara med och bygga det samhället dem vill ha i stället för att ta vägarna utåt och in i destruktivitet. 

—————

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag.

De röstberättigade invånarna i kommunen väljer fullmäktige i allmänna val vart fjärde år (samtidigt som riksdags- och regionvalet). I Värnamo består kommunfullmäktige av 51 ledamöter och 29 ledamöter. De flesta av dem har ett vanligt jobb och ägnar sig följaktligen åt politiken på fritiden.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer och samhällsplanering. Fullmäktige bestämmer också hur de olika nämnderna sätts samman, vilka arbetsuppgifter de har och vilka som ska vara ledamöter. Mandatfördelningen 2022-2026 ser ut som följer:

Socialdemokraterna 14 mandat
Moderaterna 11 mandat
Sverigedemokraterna 9 mandat
Centerpartiet 8 mandat
Kristdemokraterna 5 mandat
Liberalerna 2 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat

Taggar

Dela