Nyheter

MP tackar för förtroendet

Nyheter Vi miljöpartiet i Värnamo vill tacka medborgarna i Värnamo kommun för det förtroende vi fått av er i kommunfullmäktige och nämnder som vi fått vara representerade i. Läs Jörgen Skärin (MP):s hälsning till kommuninvånarna här

Jörgen Skärin (MP) sa som Arnold "Hasta la Vista, we will be back" när talarstolen var hans för sista gången på några år under torsdagskvällen i Stadshuset

Vi har försökt att påverka kommunpolitiken i en social, klimat och miljöhållbar riktning. Detta genom att vi agerat med ett stort antal motioner, interpellationer, frågor och egen budget till fullmäktige under våra mandatperioder.

Allt i enlighet med vår ideologiska vision hur vi vill att Värnamo kommun skall utvecklas framåt. Vi är inte nöjda med vårt resultat i valet. Att vi inte kan vara med i de politiska beslut som nu tas i kommunfullmäktige och nämnder i den kommande fyra års mandatperioden.

Men vi få rannsaka oss och ställa frågan? Varför Miljöpartiets politik inte upplevs som trovärdig och framtidsutmanade i Värnamo kommun. Vi ville komma till rätta med skola, klimat och miljöfrågors utmaningar i enlighet med avtal och vetenskap.

Det har miljöpartiet lovat kommande generationer att genomföra. Det är vår roll ut i spenaten eller som vi säger ut till gräsrötterna i kommun. Vi känner ändå en viss tillförsikt att komma tillbaka till nästa mandatperiod och detta grundar sig att vi fått en kraftig ökning av medlemmar till vår lokala avdelning i Värnamo .

Miljöpartiet de Gröna
Jörgen Skärin

Taggar

Dela