Nyheter

Motionsrikt digitalt årsmöte

Nyheter Ett motionsrikt årsmöte i Zoom var Kristdemokraterna i Värnamo med om under måndagskvällen. Årsmötestalare var riksdagsledamoten Magnus Oscarsson, partiets riksbonde från Ödeshög. Gunnar Crona skötte årsmötesförhandlingarna så att allt gick smidigt, trots ovana omständigheter. Årsmötet antog bland annat verksamhetsberättelser med få traditionella verksamheter och skickade vidare tre motioner till partiets Riksting.

Riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) talade till Värnamos kristdemokrater från sitt hem i Ödeshög. Foto: Håkan Johansson

Dags att avsluta ett år att minnas och blicka framåt mot nya och bättre tider. I går kväll hade Kristdemokraternas partiavdelning i Värnamo kommun årsmöte. Till följd av begränsningar på grund av pandemin var det i den digitala konferensplattformen Zoom. Vad trevligt det var att få se hur folk har det hemma!

Partiavdelningsordföranden Gunnar Crona inledde årsmötet och gav direkt ordet till partidistriktets ombudsman Carl Cunningham. Carl informerade om aktiviteter som är på gång i distriktet och förberedelserna inför valet nästa år. Årets årsmötestalare riksdagsledamoten Magnus Oscarsson är väl numera Kristdemokraternas riksbonde, inte minst med tanke på hans långvariga och starka engagemang för jordbruksfrågor. Det var naturligtvis det han bjöd på i kväll också.

– För några år sedan antog vi kristdemokrater ett nytt landsbygdspolitiskt program, med målsättningen att bli landsbygdspartiet framför andra, inledde Magnus från sitt hem i Ödeshög. Sedan dess har vi målmedvetet arbetat med att påverka bland annat livsmedelsförsörjningsplanering, djurskyddspolitik, jaktpolitik och jordbrukspolitik med idéer och skarpa förslag ifrån programmet.

Oscarsson berättade fängslande och engagerat om landsbygdspolitiska utmaningar som Sverige står inför och om Kristdemokraternas skarpa svar på dessa.

Val

Därefter tog Gunnar Crona till orda igen och inledde årsmötesdelen. Det var ett annorlunda år som Värnamos kristdemokrater kunde se tillbaka på i styrelsens verksamhetsberättelse. Efter årsmötet och utdelandet av Vitsippspriset i februari har partiavdelningen inte haft några fysiska medlems- eller styrelsemöten. Partiavdelningen har fått ställa om det politiska arbetet. Eftersom det inte varit möjligt att vara ute på stan och kampanja eller dela ut material i brevlådorna har kampanjerna varit på sociala medier. Ett kampanjupplägg var en fotoserie med berättelse om politiska hjärtefrågor med kristdemokratiska politiker i styrelser och nämnder.

Även kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse var påverkad av pandemin. Under det första halvåret kunde man träffas fysiskt, men till följd av pandemin gick gruppen över till delvis digitala möten från maj och helt digitala från september. Några diskussionsfrågor har varit mål och budget, översiktlig kommunplanering och fördjupad översiktsplan för Värnamo stad, boendeutredning, externa utförare inom LSS, måltidspriser, biblioteksbuss, kommunalt stödboende med mera. Efter många om och men lyckades Alliansen, där Kristdemokraterna ingår, få igenom en budget med tydliga kristdemokratiska inslag, som resurser till och uppdrag att upptäcka barn i behov av stöd tidigt, prioritera grönt samhällsbyggande, främja ett varmt företagsklimat och ge civilsamhället möjlighet att fungera.

Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 12 personer. Partiavdelningens populäre och uppskattade ordförande Gunnar Crona blev omvald och det blev även vice ordförande Håkan Johansson.

Styrelse

Nya styrelseledamöter på två år är Gunnel Youngström, Lena Freij, Christer Fjordevik, Margareta Svensson och Sanja Mikulic. Som fyllnadsval på ett år valde årsmötet Olof Klemets. Arnold Carlzon, Ibrahim Candemir, Camilla Rinaldo Miller och Patrik Ekwall är valda till årsmötet 2022.

Motioner och planering för framtiden

Eftersom det är Riksting i år finns det möjlighet att lämna in motioner om hur Kristdemokraterna bör utveckla sin politik. Årsmötet beslutade att skicka vidare de tre motioner som kommit in till årsmötet till partidistriktsstämman i mars. Lena Freij har skrivit en motion om ett bra sätt att finansiera Alkoholvården som årsmötet beslutade att tillstyrka. Håkan Johansson motionerar om att Kristdemokraterna ska ta initiativ till ett moderniserat statsskick, något som årsmötet beslutade att avstyrka. Vidare motionerar han tillsammans med Camilla Rinaldo Miller för en flexiblare läsårsindelning, vilket årsmötet beslutade att tillstyrka.

Utöver detta valde årsmötet även nomineringskommitté, val- och kampanjledare, serveringskommitté, ombud till partidistriktsårsmöten och många andra funktionärer. Årsmötet fastställde även styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget för 2021 och styrelsens förslag till nomineringsriktlinjer och nomineringar till partistyrelsen. Vid årets slut hade partiavdelningen 191 medlemmar.

Källa: Pressmeddelande från Kristdemokraterna Värnamo

Taggar

Dela