Nyheter

Diskuterar S motion mot hedersrelaterat våld och förtryck

Nyheter Under torsdagens kommunfullmäktige diskuteras Socialdemokraternas motion om riktlinjer och rutiner för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Under torsdagens kommunfullmäktige diskuteras Socialdemokraternas motion om riktlinjer och rutiner för hedersrelaterat våld och förtryck. Foto: Pixabay

Den 28 mars 2019 lämnade Socialdemokraterna över en motion till kommunfullmäktige om att skapa riktlinjer och rutiner för hedersrelaterat våld och förtryck. Socialdemokraterna yrkade att medborgarnämnden ska få i uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för ett strukturerat arbete i samverkan med kommunens egna förvaltningar och andra kommuner i Sverige. 

Medborgarförvaltningens undersökningar visar att socialtjänsten har ett stort antal samverkanspartners, med många olika fokusområden och att samverkansformen fungerar. Framförallt prioriterar parterna ärenden där det är tal om våld och förtryck av något slag. Socialtjänsten har som uppdrag att samverka med nödvändiga parter oavsett vilken problemställning som föreligger. Därför gör medborgarförvaltningen bedömningen att det ej behöver upprättas särskilda riktlinjer eller rutiner med samverkanspartners kring just hedersrelaterad problematik och föreslog medborgarnämnden att avslå motionen. 

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde diskuterades motionen. Efter omröstning beslutade kommunstyrelsen, med reservation från samtliga S och MP, att föreslå fullmäktige besluta att avslå motionen.

På torsdag avgörs motionens öde.

Taggar

Dela