Nyheter

Möjligt med fler företagstjänster

Nyheter Tillverkningsföretagen i Värnamo köper tjänster för många miljoner kronor varje år från företag utanför kommunen. Hur mycket av det skulle kunna stanna i Värnamo?

Mikael Karlsson

Kommunens utvecklingsavdelning har bett de 60 största tillverkande företagen i kommunen svara på frågor om vilka företagstjänster de köper och hur mycket av det som de köper från företag utanför hemkommunen. 29 av dem svarade på enkäten.

Resultatet visar tydligt att många företag väljer leverantörer på bortaplan. Slutsatsen blir att det finns utrymme både för företag som redan finns i kommunen att expandera och för nya företag att etablera sig i kommunen. Framför allt gäller det it-tjänster, övriga företagstjänster och reklam och marknadsföring.

– Det vi vill med undersökningen är att ge en bild av den potential som finns i Värnamo tack vare de företag som redan är verksamma i kommunen, säger Mikael Karlsson, näringslivsutvecklare i Värnamo kommun.

Han menar att, när vi uppfyller visionen om att vara 40 000 invånare 2035, handlar det bland annat om tillgång till attraktiva jobb och god förutsättningar för tillväxt i näringslivet i kommunen. Resultatet av enkäten till företagarna bekräftar bilden av att det finns utrymme för mer företagstjänster i Värnamo. Frågan är om potentialerna kommer att tas om hand av de företag som redan finns i kommunen eller om nya lockas hit?

Mikael Karlsson har presenterat undersökningen för företag i de branscher där utflödet till företag i andra kommuner är störst och redan fått positiva reaktioner.

• Hur går ni nu vidare för att dra nytta av resultatet av undersökningen?

  Vi tror det är viktigt att ha en gemensam bild av hur det ser ut. På så sätt kan både de företag som är kunder, eller snarare, potentiella kunder ta ställning när de ska välja leverantör. Samtidigt är det en signal till leverantörer både inom och utanför kommunen om vilka potentialer som finns. Resultatet i analysen är ju från endast 29 av de cirka 300 tillverkande företagen som finns. Vi kommer att använda det vi lärt oss i vår marknadsföring av Värnamo kommun som etableringsort.

Taggar

Dela