Nyheter

Moderaterna växlar upp

Nyheter Idag meddelade kommunens moderater sitt förslag till kommande styre i nämnderna. "Ungdomarna har gjort ett fantastiskt valarbete".

Thomas Sköld (M) informerade om partiets förslag till kommande mandatperiod

Många nya och unga ansikten kommer under fullmäktiges decembermöte väljas in från moderaternas håll.

– Syftet med det här är att vi ska presentera de namnförslag till det val vi ska göra i december. I förhandlingsgruppen har, förutom jag, Tobias Petterson, Agnes Johansson, Maria Nyström varit med, säger Thomas Sköld som är gruppledare för (M) i Värnamo.

– Vi vill framhålla att vi har med oss många nya personer i vår besättning. En tydlig föryngring i vårt ledarskap. Valresultatet blev att vi fick 8 mandat av 51 i fullmäktige. Vi har nu träffat en överenskommelse med de andra allianspartierna att leda kommunen i minioritet och med 25 mandat tillsammans. Vi beräknas få majoritet i nämnderna tack vare vår valsamverkan, där vi har haft mycket positiva förhandlingar och god stämning, och vi har möjlighet att tillsätta presidiet där oppositionen tillsätter andre vice ord, förklarar Thomas Sköld.

Förslaget som Värnamomoderaterna nu presenterar;

Kommunstyrelsen
Vice ordförande Gottlieb Granberg, ledamot Tobias Pettersson (ny).  Ersättare; Terje Freij och Agnes Johansson (ny).

Tekniska utskottet
Ordförande; Gottlieb Granberg. Ersättare; Tobias Pettersson (ny).

Barn- och utbildningsnämnden
Vice ordförande; Carina Källman. Ersättare; Kjell Karlsson.

Omsorgsnämnden, där nu (M) tar över ordförandeskapet
Ordförande; Glenn Lund (varit ordförande i BUN tidigare), ledamot; Agnes Johansson (ny). Ersättare; Mikael Hermansson och Arne Lennartsson.

Medborgarnämnden
Ledamot: Terje Freij, Karl-Mats Bodestad. Ersättare; Samira Björnwid Najid.

Sociala utskottet
Ersättare; Karl-Mats Bodestad.

Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamot; Dieter Wagner och Emily Bengtsson (ny). Ersättare: Tomas Elmgren.

Kulturnämnden
Ordförande Eva Törn, ledamot Dalila Alibasic (ny). Ersättare; Catarina Poppen och Sidsel Waern.

Servicenämnden
Vice ordförande; Maria Nyström. Ersättare; Anders Lund.

Upphandlingsnämnden, där nu ny (M) ordförande finns föreslagen
Ordförande; Filip Andersson. Ersättare: Lars Holmström.

Valnämnden
Vice Ordförande Lars Carlborg. Ersättare Ingvar Björk.

Från vänster; Michael Andersson, Thomas Sköld, Eva Törn, Dalila Alibasic, Gottlieb Granberg, Filip Andersson, Agnes Johansson, Lars Carlborg, Emily Bengtsson och Tobias Pettersson

Taggar

Dela


1 reaktion på Moderaterna växlar upp

Märklig defenition av ungdomar?
Är väl mer medelålders det handlar om jämfört med innan då det enbart var 60+ gubbar som representerade partiet. Utifrån en samhällsjuridisk definition är man vuxen när man passerat 20 år.

Kommentarsfunktionen är stängd