Debatt

Moderater vill fälla regeringen

Moderater vill fälla regeringen

Debatt Två Moderaterar debatterar på tema: Fäll regeringen! När politiken nu drar igång efter julledigheten har Stefan Löfven suttit vid makten i 14 månader.

Under den tiden har det varit tydligt att Vänsterregeringen varken klarar av att presentera nödvändiga reformer eller hantera de kriser som uppstått. Nu kräver MUF Jönköpings län att Alliansen lägger en gemensam budget och försöker fälla regeringen.

Just nu står Sverige inför flera stora utmaningar. Bostadsköerna blir allt längre, utanförskapet ökar och skolresultatet sjunker. Sverige behöver en handlingskraftig regering med reformkraft, inte en regering som bryter löften och höjer skatter.

För att möta Sveriges utmaningar behövs liberala reformer på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. Det handlar om reformer som skapar fler jobb genom ökad lönespridning och flexiblare anställningsskydd, om tydligare kunskapsfokus i skolan och fler bostäder med en övergång till marknadshyror och regelförenklingar. Samtidigt måste ersättningssystemen ses över.

När vi tittar i den politiska backspegeln för 2015 är det inte nödvändiga reformer som varit på agendan. Året har istället kännetecknats av politiskt taktiserande och ogenomtänkta utspel. Enligt siffror från SKOP har en svensk regering inte haft så här lågt förtroende sedan 1987. Sverige förtjänar en ny regering.

Alliansen kan styra Sverige på rätt väg. Sedan valförlusten 2014 har alla allianspartier omfattande utvecklat sin politik. Genom att inleda ett gemensamt budgetarbete för 2016 kan Alliansen söka stöd för sin politik i riksdagen och utmana regeringen.

Det är uppenbart att Stefan Löfven och hans Vänsterregering inte har kapacitet att styra Sverige på rätt väg. Sverige har inte råd med ytterligare ett förlorat år. Nu hoppas vi i MUF Jönköpings län att Alliansen är redo att fälla regeringen och ta ansvar för Sverige.

Jonas Ericson, distriktsordförande MUF Jönköpings län
Rasmus Törnblom, förbundsordförande MUF

Taggar