Nyheter

Moderater på miljöutbildning

Nyheter Miljö är ett ämne som engagerar alla politiska partier. Moderaterna i Värnamo är inget undantag.

Moderaterna John Widegren och Jessika Roswall gästade partiets miljöutbildning i Värnamo. Foto: Tobias Pettersson

I helgen arrangerade partiet en miljöutbildning för sina medlemmar Vallerstad gård utanför Värnamo.
Fokuset på utbildningen var klimat- & miljöpolitik och deltagarna fick bland annat lyssna till föredrag av riksdagsledamoten och moderaternas landsbygdspolitiska talesperson John Widegren samt riksdagsledamoten och moderaternas trafikpolitiska talesperson Jessika Roswall.

John Widegren fokuserade på jord- & skogsbruk samt hela landets utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter.
– Jord- och skogsbruket ska utvecklas på ett sätt som bidrar till ekonomisk-, social-, och miljömässig hållbarhet. Vi vill stärka konkurrenskraften hos landsbygdens företag och skapa möjlighet för en ökad livsmedelsproduktion sa han bland annat.

Jessika Roswall fokuserade mer på trafik och infrastruktur.
– Familjer och företag ska kunna lita på att vi har bra och säkra vägar och att tågen kommer och går i tid, oavsett var i landet man bor. Alla trafikslag behövs i ett Sverige som ska fungera. Vi har inte råd att ställa olika trafikslag mot varandra med olika straffskatter på avstånd, sa Roswall.

Utbildningen avrundades med en workshop, där man arbetade för att utveckla den lokala politiken inom de områden man talat om under dagen.

Taggar