Nyheter

Mobilförbud på högstadiet – så resonerar skolorna i Värnamo

Nyheter I Värnamo kommun är det just nu upp till varje skola att ha egna regler på högstadiet gällande mobiltelefoner. En ny lag kan komma att ändra på det.

Genrebild. Foto: Henrik Skoglund

Det är regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna som lagt ett förslag om att införa totalt mobilförbud under skoltid i svenska grundskolor. I grova penseldrag innebär det att samtliga elever från förskoleklass till årskurs 9 ska lämna ifrån sig sin mobiltelefon innan skoldagen tar sin början och att de får tillbaka den när skoldagen är slut. De får alltså inte ha den på raster.

Generellt så blir skillnaden störst för högstadieelever som alltså nu inte kommer kunna ha tillgång till sin telefon under rasterna. Det är ännu oklart när riksdagen kommer rösta igenom förslaget, men en del skolor har redan i förebyggande syfte infört mobilförbud under hela skoldagen.

Värnamo.nu har ställt frågan till samtliga högstadieskolor i Värnamo kommun om hur de resonerar. Endast två har återkommit med svar, Apladalsskolan och Gröndalsskolan som är Värnamo tätorts två skolor med högstadium.

Ingen av skolorna kommer föregå lagen just nu berättar man i sina svar. Men Jonas Hultqvist som är rektor på Apladalsskolan berättar att man arbetar för att införa ett totalt mobilförbud inför läsåret 24/25.

Detta gäller just nu för årskurs 7-9

Apladalsskolan

Mobilerna lämnas i vid lektionsstart och återfås när lektionerna är slut. Eleverna får använda mobilerna på raster.

Gröndalsskolan

Mobilförbud på lektioner.

Taggar

Dela


1 reaktion på Mobilförbud på högstadiet – så resonerar skolorna i Värnamo

Äntligen ordning och reda. Vad gör dagens ungdomar på lektionerna? Bläddrar man tiktok så är halva Sverige ute av ungarna på den under lektionstiden. Förbjud allt det där. Greppa tag om pennan suddigummi och böckerna så blir ni smartare. Tiltoka på hemmaplan. Ses i verkligen livet efter gymnasiet

Kommentarsfunktionen är stängd