Nyheter

Misstänks för regelbrott – kräver bättre kontroll

Nyheter Flera inköp som Värnamo kommun har gjort ifrågasätts av kommunens upphandlingsnämnd. Nämnden kräver en bättre kontroll av pengarna och hur de används.

Värnamo kommuns delegationsordning gör det möjligt för tjänstepersoner på kommunens förvaltningar att direktupphandla varor och tjänster, om beloppet understiger 100 000 kronor. Om det rör sig om högre belopp, ska direktupphandlingen utföras av kommunens upphandlingsavdelning.

Dessa regler har brutits vid tre upphandlingar som gjorts av Campus Värnamo och en upphandling av tekniska förvaltningen. Upphandlingarna ligger i dessa fall på belopp på mellan 400 000 och 600 000 kronor, vilket alltså bryter mot kommunens regler.

Upphandlingsnämnden har även uppfattat omfattande brister i återrapporteringen av direktupphandlingar mellan 25 000 och 100 000 kronor.

– Det har varit en utmaning länge för oss att få in beslut och vi saknar en klar majoritet av återredovisningsbesluten, säger Filip Wihrén Andersson (M), ordförande i upphandlingsnämnden.

Nämnden kräver skärpt kontroll och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att återredovisning blir en del av samtliga förvaltningars internkontrollplan.

Taggar

Dela