Nyheter

Minskat matsvinn inom kommunen

Nyheter Servicenämnden fick rapport om matsvinnet inom skol- och seniorrestaurangen vid sitt senaste sammanträde.

För några år sedan låg andelen matsvinn på omkring tio procent av det som serverades. Inför 2020 sattes ett mål om att minska detta till 9,8 procent men det var ett mål som vida överträffades. När senaste siffran redovisades låg matsvinnet på åtta procent. Hur mycket av detta som kan härledas till covid-19-pandemin är svårt att säga, men det är troligt att de åtgärder som vidtagits inom till exempel skolorna med distansundervisning har bidragit till nedgången. I pengar handlar det om omkring en miljon kronor i lägre kostnader.

– Det är viktigt att vi har en kontinuerlig uppföljning av detta, säger Haris Sibonjic som är ordförande i servicenämnden. Han menar att det är en viktig uppgift för politiker och tjänstemän att arbeta med maten ur ett rättvise-, miljö- och klimatperspektiv.

Haris Sibonjic berättar att det skiljer en del mellan de olika skolköken och seniorrestaurangerna. Matsvinnet är större på Figy och det kan bero på att man har äldre elever som tar för sig av maten för att slippa att köa för att hämta mera mat. Lägst svinn har man på de mindre enheterna utanför stadskärnan, enheter som saknar egna kök.

– Det märkliga är att svinnet blir större när det serveras mat utifrån vad som önskats, tillägger Haris Sibonjic och tror att det kan bero på att man överskattar sin hunger när favoriträtten lockar.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Minskat matsvinn inom kommunen

Lägst matsvinn har man INTE i de enheter som saknar egna kök. De förskolor som har serveringskök slänger väldigt mycket mat. Detta syns INTE i statistiken eftersom de INTE behöver registrera sitt matsvinn i kommunens kostdataprogam.
Hälsningar
En som vet

Helt rätt! Tror att journalisten har missuppfattat detta. För en lekman är inte lätt att förstå all terminologi. Tallrikssvinn, serveringssvinn och hur mätningen sker.
Man kan gå in på många andra detaljer men det viktigaste var att hela Måltidsservice och Serviceförvaltning har gjort ett bra jobb utifrån flera aspekter.

Kommentarsfunktionen är stängd