Nyheter

Minskad befolkningssiffra oroar inte

Nyheter Vid senaste redovisningen av befolkningen ses en minska befolkning i Värnamo kommun men det tas med jämnmod i kommunledningen

Värnamo kommun har en negativ utveckling när det gäller befolkning för 2020 men det är inget som bekymrar kommunstyrelsen ordförande Hans-Göran Johansson (C) nämnvärt.

– Visst ska man alltid ta detta på allvar, säger Hans-göran Johansson men menar att det finns logisk förklaring. Han pekar på att man har haft en minskad inflyttning, något som kan ha med pandemin att göra, samt att dödstalen har överstigit antalet födda under året. Sammantaget ligger målet om 40.000 invånare år 2035 fast. Han berättar vidare att de följer de planer som finns för att genomföra åtgärder som ska stärka kommunens attraktionskraft och att bygga fler bostäder. Dessutom planeras marknadsföringsinsatser, i samverkan med näringslivet, i landets större städer som syftar till att få utflyttade att vända hem och bli viktiga kuggar i kommunens fortsatta utveckling.

Ibland hörs kritik mot att ni satsar väl mycket i huvudorten, hur bemöter du det?

– Det tycker jag är fel, menar Hans-Göran Johansson. Han menar att det satsas mycket runt om i hela kommunen när det gäller kommunal service som skolor, förskolor och äldrevård. Han säger också att de arbetar medvetet med byggbara tomter och förutsättningar för byggande av hyres- och bostadsrätter i hela kommunen.

För att komma tillbaka på spåret igen pekar Hans-Göran Johansson på, att man genom en medveten och strategisk plan i översiktsplanen och dess fördjupning där attraktiva boendeplatser pekas ut men också där näringslivets expansion och nyetablering hjälps fram, ska bli en region att räkna med. Dessutom finns det planer för stora kommande kommunala investeringar i skolor, förskolor och gymnasiet ligger de närmaste åren. Likaså, tillägger Hans-Göran Johansson, att de arbetar för att bygga trygghetsboende tillsammans med byggföretag i Värnamo och kransorterna. Enligt planerna är Bor och Forsheda är först i kön.

Taggar

Dela


7 reaktioner på Minskad befolkningssiffra oroar inte

Sedan bygger man villatomter på strandskyddad mark i Helmershus (där det bara finns lera) ”för att direktörerna ska få ett attraktivt område att bo på” Förstöra åkermark till förmån för villatomter i stället för att bygga mot Hörle där det inte finns annat än matjord och sand.

Skrattretande, det är ju likt förr. Kan de inte hyra ut så betalar kommunen det ändå, men via andra poster och så heter det, inte våra pengar ,bara från kommuninvånarnas plånböcker. Så har det ju alltid varit. Eller tänker de större nu och en massinvandring ska tas emot med öppna armar.
Då det finns någonstans att bo i alla fall.

Nattmössesnack!
Ett litet, talande, exempel.
Man byggde en extra bro över Lagan för motionärer. Fin och dyr.
I Forsheda stänger man ner motionärernas enda bro över Storån. Har varit avstängd sedan i höstas, det står på skyltar, tills vidare.
Nu får motionärerna riskera liv och lem genom att använda järnvägsbron intill den avspärrade, fullt funktionsdugliga, gamla landsvägsbron.
Det är så ynkligt så man tar sig för pannan och undrar var de sysslar med.

Fördelen med att bo i en liten stad är att snabbt och enkelt kunna leva sitt liv och slippa köra runt, runt, runt. Tur man inte bor inne i Värnamo. Numera undviker man att göra inköp och ärenden i stan, då man får avsätta så mycket tid på körande och leta parkering.

Enligt kommunens Facebooksida 2035 växer kommunen så det knakar. Utvecklingsavdelningen skulle nog må väl av att öppna ögon och öron för att ta in verkligheten. Var det knakar skulle vara kul att veta. Kanske Hans-Göran har svaret?

Kvittar väl om de bygger en massa bostäder när ingen har råd med dem. Priserna är nästintill samma som i en av våra tre storstäder, som garanterat är mer lockande.

För att inte nämna på hur de tar död på centrum och flyttar ut allt till Bredasten. Många affärs- och restaurangytor som till exempel Lagagyllen har ersatts av skolådor utan nya verksamheter.

Kommentarsfunktionen är stängd